tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Cuộc đời Mẹ Maria
Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12

TIN MỪNG


Tiệc cưới Cana


1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. 2 Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi." 4 Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." 5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."


6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Dothái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7 Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. 9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và 10 nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." 11 Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. 12 Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Caphácnaum và ở lại đó ít ngày.


1 On the third day there was a wedding  in Cana  in Galilee, and the mother of Jesus was there.


2 Jesus and his disciples were also invited to the wedding.


3 When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine."


4 (And) Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come."


5 His mother said to the servers, "Do whatever he tells you."


6 Now there were six stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding twenty to thirty gallons.


7 Jesus told them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim.


8 Then he told them, "Draw some out now and take it to the headwaiter." So they took it.


9 And when the headwaiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from (although the servers who had drawn the water knew), the headwaiter called the bridegroom10 and said to him, "Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior one; but you have kept the good wine until now."


11 Jesus did this as the beginning of his signs in Cana in Galilee and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him.


12 After this, he and his mother, (his) brothers, and his disciples went down to Capernaum and stayed there only a few days.


I. HÌNH TÔ MÀU  * Chủ đề của hình này là gì?


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 2,5


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II.  TRẮC NGHIỆM 


1. Thánh Kinh không nhắc gì đến song thân của Đức Maria, nhưng theo truyền thống thân mẫu của Đức Maria tên là gì?


a. Bà Maria và ông Gioakim

b. Bà Êlisabét và ông Dacaria

c. Bà Anna và ông Gioakim

d. Ông Encana và bà Anna


2. Người chị họ của Đức Maria tên là gì? (Lc 1,39-45)


a. Bà Bátseva

b. Bà Êlisabét

c. Bà Anna

d. Bà Gioanna


3. “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc”. Đây là lời của ai nói với Đức Maria? (Lc 1,42)


a. Bà Batseva

b. Bà Êlisabét

c. Ông Dacaria

d. Ông Giuse

 

4. “Trong nữ giới, có Người là diễm phúc, và đáng chúc tụng thay hoa quả lòng Người”. Lời chúc tụng này thốt ra từ môi miệng của ai? (Lc 1,39-56)


a. Bà Êlisabét

b. Bà Maria

c. Bà Mácta

d. Bà Xara 


5. Người đã thưa với sứ thần Gáprien rằng: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời sứ thần nói”. (Lc 1,38).


a. Bà Elisabét

b. Bà Anna

c. Bà Maria

d. Bà Mácta


6. Khi gặp Người, Sứ thần Gabriel nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Sứ thần nói với ai? (Lc 1,28).


a. Bà Elisabét

b. Bà Anna

c. Bà Maria

d. Bà Xara


7. Ông Simêon đã thốt lên khi nhìn thấy Hài Nhi: “Cháu bé bày được đặt làm duyên cớ vấp phạm cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng Bà”. Người phụ nữ mà ông Simêon nói tới là ai? (Lc 2,33-35)


a. Bà Avigagin

b. Bà Xara

c. Bà Hêrôđia

d. Bà Maria

 

8. Tại Cana, để cứu vãn hạnh phúc cho đôi tân hôn khi họ hết rượu, Bà đã đứng ra xin Đức Giêsu làm phép lạ nước hoá thành rượu để cô dâu chú rể khỏi bẽ mặt. Người đứng ra xin Đức Giêsu làm phép lạ là ai? (Ga 2,1-10).


a. Bà Pơninna

b. Ông Phêrô

c. Ông Dacaria

d. Bà Maria


9. Sau khi truyền tin cho tư tế Dacaria, sứ thần Gáprien truyền tin cho ai? (Lc 1,26-28).


a. Bà Maria

b. Bà Elisabet

c. Bà Anna

d. Bà Xara


10. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần khí tôi hoan hỉ vui mừng vì Đức Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Người hát vang bài ca ngợi khen này là ai? (Lc 1,46-48).


a. Bà Maria

b. Bà Đơvôra

c. Bà Miriam

d. Bà Elisabet

 

11. Dưới chân thập giá, Đức Giêsu trao phó mẹ Người cho ai? (Ga 19,25-26)


a. Tông đồ Phêrô

b. Tông đồ Gioan

c. Tông đồ Giacôbê

d. Tông đồ Giuđa 


12. Bốn đặc ân của Đức Mẹ là những đặc ân nào?


… … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … …


III. Ô CHỮ 


Những gợi ý


1. Gia phả Chúa Giêsu theo thánh Matthêu, cha của Giuse, bạn của Đức Maria. (Mt 1,1-17)


2. Người đã đính hôn Đức Maria. (Mt 1,18-25 )


3. Thân phụ Đức Maria.


4. Điều bắt buộc đối với mọi nam nhân. (Lc 2,21)


5. Vua Dothái thời Chúa Giêsu sinh ra. (Mt 2,1-17)


6. Người được Chúa Giêsu trối cho Mẹ Maria. (Ga 19,26-27)


7. Người theo dấu sao lạ đến Bêlem để chiêm bái và thờ lạy Hài Nhi Giêsu. (Mt 2,1-12)


8. Người nói với Đức Maria: “Còn chính bà, 1 lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà”. (Lc 2,35)


9. Nơi Chúa Giêsu sinh ra. (Mt 2,1-12)


10. Thời gian đủ sau khi sinh ra để làm lễ cắt bì và đặt tên. (Lc 2,21)


11. Tiệc cưới có Mẹ Maria và Chúa Giêsu cùng các tông đồ tham dự. (Ga 2,1-12)


12. Sứ thần đã truyền tin cho Đức Mẹ. (Lc 1,26-38)


13. Khi đủ tám ngày, người ta làm lễ cắt bì và đặt tên cho Hài Nhi là… (Lc 2,21-28)


14. Nữ tiên tri đã gặp Hài Nhi Giêsu và Mẹ Ngài trong Đền Thờ. (Lc 2,38-38).


Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


“Ngài bảo gì, các anh cứ làm theo” (Ga 2,5)


***


Giải đáp


VUI HỌC THÁNH KINH


CUỘC ĐỜI MẸ MARIA


I. HÌNH TÔ MÀU  


* Chủ đề: Đức Maria tại tiệc cưới Cana


* Tin Mừng Thánh Gioan 2,5: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."


II.  TRẮC NGHIỆM 


1. Bà Anna và ông Gioakim

2. Bà Êlisabét (Lc 1,39-45)

3. Bà Êlisabét (Lc 1,42)

4. Bà Êlisabét (Lc 1,39-56)

5. Bà Maria (Lc 1,38).

6. Bà Maria (Lc 1,28).

7. Bà Maria (Lc 2,33-35

8. Bà Maria (Ga 2,1-10).

9. Bà Maria (Lc 1,26-28).

10. Bà Maria (Lc 1,46-48).

11. Tông đồ Gioan (Ga 19,25-26)

12. 

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh

Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Đức Maria Hồn Xác Lên Trời


III. Ô CHỮ


1. Giacóp (Mt1,1-17)

2. Giuse (Mt 1,18-25 )

3. Gioakim

4. Cắt bì (Lc 2,21)

5. Hêrôđê Cả (Mt 2,1-17)

6. Gioan (Ga 19,26-27)

7. Chiêm tinh (Mt 2,1-12)

8. Simêon (Lc 2,35)

9. Bêlem (Mt 2,1-12)

10. Tám ngày (Lc 2,21)

11. Cana (Ga 2,1-12)

12. Gaprien (Lc 1,26-38)

13. Giêsu (Lc 2,21-28)

14. Anna (Lc 2,38-38)


Hàng dọc: CUỘC ĐỜI MẸ MARIA


3597