tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Thánh Vinhsơn Phaolô
Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38
Ngày 27 tháng 9


Tin Mừng

35 Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

36 Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."

35 Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness.

36 At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd.

37 Then he said to his disciples, "The harvest is abundant but the laborers are few;38 so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest."


I. HÌNH TÔ MÀU 


* Chủ đề của hình này là gì?

………………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,38

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM

A.


1. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc làm gì? (Mt 9,35)

a. Rao giảng Tin Mừng Nước Trời
b. Làm phép rửa cho mọi người
c. Trừ quỷ
d. Cả a, b và c đúng

2. Với các bệnh nhân, Đức Giêsu làm gì? (Mt 9,35)

a. Yêu mến họ
b. Nâng đỡ họ
c. Chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền
d. Trừ quỷ cho họ

3. khi nhìn thấy đám đông lầm than vất vưởng, Đức Giêsu có tâm tình gì? (Mt 9,36)

a. Bối rối
b. Chạnh lòng thương
c. Hoang mang
d. Vui mừng

4. Đức Giêsu nói với ai: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặp lại ít”? (Mt 9,37)

a. Dân chúng
b. Môn đệ
c. Người Pharisêu
d. Các phụ nữ đạo đức

5. Lúa chín đầy đồng mà ai lại ít? (Mt 9,37)

a. Các môn đệ
b. Dân Do thái
c. Những người công chính
d. Thợ gặt

B.

1. Thánh Vinh Sơn Phaolô (Vincent de Paul) sinh trưởng tại nước nào?

a. Ý
b. Anh
c. Đức
d. Pháp

2. Cùng với ai, Thánh Vinh Sơn thành lập Tu hội Nữ Tử Bác Ái.

a. Louise de Marillac
b. Francois de Sales
c. Jeanne-Francois de Chantal
d. Charles de Foucauld

3. Thánh Vinh Sơn đã thành lập:

a. Hội Các Bà Bác Ái
b. Tu hội Truyền Giáo
c. Tu hội Nữ Tử Bác Ái
d. Cả a, b và c đúng

4. Sau một quảng đời hăng say rao giảng Tin Mừng và phục vụ người nghèo, cha Vinh Sơn đã qua đời ngày 27-9-1660 và toàn thể thủ đô Paris đã khóc thương sự ra đi của ngài. Ngài được phong chân phước ngày 13-8-1729 và được phong hiển thánh vào ngày nào?

a. Ngày 16-6-1737
b. Ngày 13-5-1917
c. Ngày 1-11-1950
d. Ngày 19-08-1988

5. Đức Thánh Cha nào, vào ngày 2-5-1885, Đức Thánh Cha Lêô XII đã đặt Thánh Vinh Sơn làm Bổn Mạng đặc biệt của mọi tổ chức từ thiện bác ái trong Giáo Hội và cả những tổ chức không phát xuất từ ngài ?

a. Đức Thánh Cha Lêô XII
b. Đức Thánh Cha Lêô XIII
c. Đức Thánh Cha Piô X
d. Đức Thánh Cha Piô XII

III. Ô CHỮ 
 


Những gợi ý

1. Đức Giêsu nhìn thấy dân chúng như gì không người chăn dắt? (Mt 9.36)

2. Ai đã đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời? (Mt 9,35)

3. Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng gì? (Mt 9,35)

4. Đức Giêsu đi khắp nơi này rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa. (Mt 9,35)

5. Đức Giêsu chạnh lòng thương dân chúng vì họ thế nào? (Mt 9,36)

6. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong đâu? (Mt 9,35)

7. Đức Giêsu nói với ai: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặp lại ít”? (Mt 9,37)

8. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết điều gì cho họ? (Mt 9,35)
 
9. Lúc chín đầy đồng mà ai lại ít? (Mt 9,37)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9,37b-38)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

THÁNH VINH SƠN ĐỆ PHAO LÔ

Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38

Ngày 27 tháng 9

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Những thợ gặt lành nghề

* Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,38: “Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

II. TRẮC NGHIỆM

A.

1. a. Rao giảng Tin Mừng Nước Trời (Mt 9,35)
2. c. Chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền (Mt 9,35)
3. b. Chạnh lòng thương (Mt 9,36)
4. b. Môn đệ (Mt 9,37)
5. d. Thợ gặt (Mt 9,37)

B.

1. d. Pháp
2. a. Louise de Marillac
3. d. Cả a, b và c đúng
4. a. Ngày 16-6-1737
5. a. Đức Thánh Cha Lêô XII

III. Ô CHỮ 

1. Bầy chiên (Mt 9.36)
2. Đức Giêsu (Mt 9,35)
3. Nước Trời (Mt 9,35)
4. Thành thị (Mt 9,35)
5. Lầm than (Mt 9,36)
6. Hội đường (Mt 9,35)
7. Môn đệ (Mt 9,37)
8. Bệnh hoạn (Mt 9,35)
9. Thợ gặt (Mt 9,37)

Hàng dọc: Yêu Thương

>> Tiểu sử Thánh Vinh Sơn Phaolô


3865