tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Đức Mẹ Lộ Đức
Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11
(Ngày 11 tháng 2)
Tin Mừng

Tiệc cưới Cana


1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. 2 Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi." 4 Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." 5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."

6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Dothái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7 Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi! " Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. 9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10 và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." 11 Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

1 On the third day there was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there.

2 Jesus and his disciples were also invited to the wedding.

3 When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine."

4 (And) Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come."

5 His mother said to the servers, "Do whatever he tells you."

6 Now there were six stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding twenty to thirty gallons.

7 Jesus told them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim.

8 Then he told them, "Draw some out now and take it to the headwaiter." So they took it.

9 And when the headwaiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from (although the servers who had drawn the water knew), the headwaiter called the bridegroom10 and said to him, "Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior one; but you have kept the good wine until now."

11 Jesus did this as the beginning of his signs in Cana in Galilee and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him.


I. HÌNH TÔ MÀU


 

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Gioan 2,5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

A.


1. Tiệc cưới Cana diễn ra tại miền nào? (Ga 2,1)

a. Miền Galilê
b. Miền Samari
c. Miền Giuđêa
d. Miền Thập tỉnh

2. Những ai đi tham dự tiệc cưới Cana? (Ga 2,1-2)

a. Đức Giêsu
b. Mẹ Maria
c. Các môn đệ
d. Cả a, b và c đúng

3. Ai pháp hiện ra tiệc cưới thiếu rượu? (Ga 2,3)

a. Ông quản tiệc
b. Đức Giêsu
c. Thân mẫu Đức Giêsu
d. Các môn đệ

4. Tại Cana, Đức Giêsu đã làm phép lạ gì? (Ga 2,9)

a. Bánh hoá ra nhiều
b. Người mù thấy được
c. Nước hoá thành rượu
d. Kẻ câm nói được

5. Đức Giêsu làm phép lạ đều tiên này để làm gì? (Ga 2,11)

a. Các môn đệ tin vào Người
b. Bày tỏ vinh quang của Người
c. Chứng thực người là Đấng Mêsia
d. Chỉ a và b đúng

B.

1. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ Maria đã hiện ra với ai?

a. Lucie
b. Bernadette
c. Phanxicô
d. Juan Diego

2. Đức Mẹ Maria hiện ra tại Lộ Đức năm nào?

a. 1850
b. 1858
c. 1888
d. 1948

3. Khi hiện ra tại Lộ Đức, Đức Mẹ Maria tự xưng mình là gì?

a. Ta là Mẹ Thiên Chúa
b. Ta là Nữ Vương Trời Đất
c. Ta là Đấng Vô Nhiễm
d. Ta là Đấng Đồng Trinh

4. Sứ điệp Đức Mẹ muốn nhắn nhủ con cái loài người qua Benađette là:

a. "Hãy cầu nguyện cho kẻ có tội"
b. "Hãy nói với các linh mục xây nhà thờ kính Mẹ ở đây, và để dân chúng đến đây rước kiệu"
c. “Hãy sống yêu thương với mọi người”
d. Chỉ có a và b đúng.

5. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chỉ định ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức là ngày gì?

a. Thế giới cầu cho các Bệnh Nhân.
b. Thế giới cầu cho Hòa Bình
c. Thế giới cầu cho người Di Dân
d. Ngày cầu nguyện cho Ơn Gọi.
 
III. Ô CHỮ Những gợi ý

1. Số lít trong chum đá. (Ga 2,6)

2. Trong tiệc cưới có người này. (Ga 2,1)

3. Thứ đựng nước dùng vào việc thanh tẩy. (Ga 2,6)

4. Tiệc cưới có Đức Giêsu và các môn đệ dự ở làng này. (Ga 2,1)

5. Tại Cana, Đức Giêsu làm cho nước thành gì? (Ga 2,1-11)

6. Đức Giêsu làm phép lạ đầu tiên này tại cana và bày tỏ điều gì của người? (Ga 2,11)

7. Đức Giêsu làm phép lạ đều tiên này tại Cana, thuộc miền nào? (Ga 2,11)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." (Ga 2,5)

***

Đức Mẹ hiện ra rại Lộ Đức (Lourdes) Năm 1858
 
(Lễ kính ngày 11 tháng 2)
 
Lộ Đức là một thành phố nhỏ thuộc miền tây nam nước Pháp. Lộ Đức ngày nay được nhiều người trên thế giới biết đến là nhờ cuộc hiện ra của Đức Mẹ Chúa Trời với một em nhỏ cách đây 150 năm.
 
1. Sự tích hiện ra

Hôm đó là ngày 11-2-1858,  trời mùa Đông ở miền núi, lạnh kinh khủng. Bernadette Soubirous cùng với 2 bạn  khác ra phía rừng cạnh bờ sông Gave để nhặt củi. Bernadette lúc đó 15 tuổi mà chưa biết đọc biết viết, vì nhà nghèo, em phải làm việc để phụ vào với gia đình.
 
Sau khi vào tu Dòng, Bernadette được học và cô tả lại như sau trong lá thư trình bề trên như sau: "Hôm ấy tôi đi kiếm củi với 2 đứa bạn ở bờ sông Gave. Khi 2 đứa bạn ra tới bờ sông, em kia đi xa hơn, còn Bernadette tìm củi quanh hang Massabiel. Bất ngờ tôi nghe có tiếng động. Tôi ngoái nhìn về phía đồng cỏ. Không thấy cây cối rung động gì cả. Tôi ngẩng đầu nhìn lên hang. Tôi thấy một Bà mặc áo trắng (bà còn trẻ lắm, chừng 16, 17 tuổi, mặc áo dài trắng, thắt dây lưng xanh da trời, hai tay chắp lại, đeo tràng hạt trên cánh tay phải. Bà đẹp vời Bernadette tiến lại gần hơn và mỉm cười với em. Áo bà trắng nhưng thắt lưng lại xanh, và mỗi bên bàn chân có một bông hồng vàng. Màu chuỗi hạt của Bà cũng vàng nữa.
 
Khi thấy như vậy, tôi vội chùi mắt vì tưởng mình lầm. Rồi thọc tay vào áo, tôi thấy có chuỗi hạt. Tôi muốn giơ tay làm dấu thánh giá, nhưng không đưa nổi tay lên trán. Tay tôi rớt xuống. Còn hình Bà kia thì lại làm dấu thánh giá. Tay tôi run quá. Tôi thử làm dấu lại và làm được. Tôi bắt đầu lần chuỗi. Hình kia cũng lần chuỗi của Bà, nhưng không hề máy môi. Tôi lần chuỗi xong thì hình kia cũng biến mất tức thì.
 
Khi gặp lại hai đứa bạn kia, tôi hỏi hai đứa có thấy gì không? Chúng bảo không. Và chúng hỏi tôi thấy gì vậy, và buộc tôi phải nói cho chúng nghe. Tôi kể rằng tôi đã thấy một Bà mặc áo trắng, nhưng tôi không biết Bà đó là ai, và không cho chúng được kể lại với ai. Chúng bảo tôi không nên trở lại đó nữa. Tôi bảo không. Đến ngày Chúa Nhật, tôi trở lại đó lần thứ hai vì cảm thấy bị thôi thúc trong lòng.

Đến lần thứ ba, Bà kia mới nói với tôi. Bà hỏi tôi có bằng lòng trở lại đây trong 15 ngày liên tiếp không. Tôi bằng lòng. Bà bảo tôi phải về nói với các linh mục xây một nhà thờ tại chỗ này. Rồi Bà bảo tôi phải đi uống nước ở suối. Tôi không thấy có suối nào cả, nên tôi ra đi uống nước ở sông Gave. Bà bảo tôi không phải ở đó, và Bà lấy ngón tay chỉ cho tôi chỗ suối nước. Tôi đến, nhưng chỉ thấy một chút nước dơ. Tôi thò tay xuống nhưng không múc được. Tôi liền cào đất ra, và tôi đã múc được nước, nhưng tôi lại hất đi 3 lần, đến lần thứ tư tôi mới dám uống. Thế rồi hình kia biến đi và tôi cũng ra về.
 
Trong 15 ngày liên tiếp, tôi đã trở lại nơi đó. Ngày nào tôi cũng thấy hình kia hiện ra, trừ ngày thứ Hai và thứ Sáu. Bà nói đi nói lại với tôi rằng tôi phải thưa với các linh mục xây cho Bà một đền thờ tại đây. Tôi phải đến rửa ở suối nước, và tôi phải cầu nguyện cho tội nhân trở lại.
 
Nhiều lần tôi đã hỏi Bà là ai, nhưng Bà chỉ cười. Rồi bỏ tay thõng xuống, Bà ngước mắt lên trời và bảo tôi Bà là Đấng vô nhiễm.
 
Trong khoảng thời gian 15 ngày đó, Bà nói với tôi 3 điều bí mật, nhưng bắt tôi giữ kín, không được nói với ai, và cho đến nay tôi vẫn trung thành giữ như vậy".
 
2. Sứ điệp Đức Mẹ muốn nhắn nhủ con cái Người qua Bernadette là:
 
- Hãy cầu nguyện cho kẻ có tội.
 
- Hãy nói với các linh mục xây nhà thờ kính Mẹ ở đây, và để dân chúng đến đây rước kiệu.         
 
3. Ta là Đấng Vô nhiễm Nguyên tội

Khi linh mục xứ muốn biết tên Bà, Bernadette đã hỏi thì ngày 25-3-1858, Đức Mẹ xưng mình là: "Ta là Đấng Vô nhiễm Nguyên tội". Nhưng Bernadette không hiểu. Khi cô nói lại với cha xứ ngài mới nhận ra bà lạ đó là Đức Mẹ hiện ra.
 
Để chứng tỏ Mẹ hiện ra thật,  Mẹ bảo Bernadette bới đất chỗ cô qùy để có một giòng nước vọt ra cho cô uống và sau đó chữa mọi thứ bệnh.
 
Sau này, đức giám mục giáo phận đã gửi Bernadette đi tu tại Nevers cách xa Lộ Đức cả nửa ngày đường xe. Bernadette sống rất khiêm tốn ở đây. Cô bị nhiều sỉ nhục nơi các chị em dòng, bị nhiều bệnh đau đớn cho tới chết, nhưng lúc nào Tràng hạt Mân côi cũng là niềm an ủi  của cô. Chính kinh Mân côi đã là đường lối nên thánh của cô. (Riêng Bernadette, Đức Mẹ đã nói: “Mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này, nhưng là hạnh phúc đời sau.”)
 
4. Lộ Đức ngày nay đã trở nên một trung tâm hành hương lớn nhất thế giới. Hằng năm có tới 4 triệu người đến kính viếng và xin ơn Đức Mẹ.
 
Giáo hội đã đặt lễ kính Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức vào ngày 11-2 hằng năm. Từ năm 1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chỉ định ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức là ngày Thế giới Cầu cho các Bệnh nhân.
 
(Theo Lm. Hồng Phúc, Mẹ Maria, tr. 189-208; và Dictionary of Mary, p. 178)
 
5. Đức Thánh Cha với Lộ Đức: Ngày 14 và 15-8-2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viếng Đức Mẹ Lộ Đức. Đây là chuyến đi để kỷ niệm 150 năm Giáo hội Công giáo tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, là chuyến đi thứ 104 ra ngoài Vatican của Đức Thánh Cha, là lần thứ bảy, ngài tới nước Pháp. Lần trước ngài tới Lộ Đức vào tháng 8-1997 để dự Ngày Quốc tế Giới trẻ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chủ ý viếng nơi Đức Mẹ đã hiện ra với cô thôn nữ Bernadette, và ngày 25-3-1858, Đức Mẹ xưng mình: "Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội", 4 năm sau khi Đức Thánh Cha Piô IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngày lễ kính Đức Mẹ Lên Trời, Đức Thánh Cha sẽ dâng lễ lúc 10 giờ sáng tại đền thánh. Sau trưa, ngài sẽ cầu nguyện âm thầm trước hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra. 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ về lại Rôma.

Theo ước lượng của các giám mục, sẽ có chừng hơn 300.000 người tham dự, gồm  2 ngàn nhà báo đã ghi tên tới Lộ đức trong dịp này.

(Nguồn: kinhmungmaria.com)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11

(Ngày 11 tháng 2)


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Đức Maria tại tiệc cưới Cana

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Gioan 2,5: Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

A.


1. a. Miền Galilê (Ga 2, 1)
2. d. Cả a, b và c đúng (Ga 2,1-2)
3. c. Thân mẫu Đức Giêsu (Ga 2,3)
4. c. Nước hóa thành rượu (Ga 2, 9)
5. d. Chỉ a và b đúng (Ga 2, 11)

B.

1. b. Bernadette
2. b. 1858
3. c. Ta là Đấng Vô Nhiễm
4. d. Chỉ có a và b đúng.
5. a. Thế giới Cầu cho các Bệnh nhân.

III. Ô CHỮ 

1. Tám mươi (Ga 2,6)
2. Đức Giêsu (Ga 2,1)
3. Chum đá (Ga 2,6)
4. Cana (Ga 2,1)
5. Rượu (Ga 2,1-11)
6. Vinh quang (Ga 2,11)
7. Galilê (Ga 2,11)

Hàng dọc: Mẹ Maria4349