tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Tháng 4
Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8

TIN MỪNG

1 Vừa hết ngày sabát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. 2 Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.

3 Các bà bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?" 4 Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. 5 Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. 6 Nhưng người thanh niên liền nói: "Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! 7 Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông." 8 Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.

1 When the sabbath was over, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome bought spices so that they might go and anoint him.

2 Very early when the sun had risen, on the first day of the week, they came to the tomb.

3 They were saying to one another, "Who will roll back the stone for us from the entrance to the tomb?"

4 When they looked up, they saw that the stone had been rolled back; it was very large.

5 On entering the tomb they saw a young man sitting on the right side, clothed in a white robe, and they were utterly amazed.

6 He said to them, "Do not be amazed! You seek Jesus of Nazareth, the crucified. He has been raised; he is not here. Behold the place where they laid him.

7 But go and tell his disciples and Peter, 'He is going before you to Galilee; there you will see him, as he told you.'"

8 Then they went out and fled from the tomb, seized with trembling and bewilderment. They said nothing to anyone, for they were afraid.


I. HÌNH TÔ MÀU
 


* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 16,6b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Chúa Giêsu chết bao nhiều ngày thì sống lại?

a. 1 ngày
b. 2 ngày
c. 3 ngày
d. 7 ngày

2.  "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." Câu nói này của Chúa Giêsu  được trích từ Tin Mừng nào? (Ga 2,19)

a. Tin Mừng Thánh Mátthêu
b. Tin Mừng Thánh Máccô
c. Tin Mừng Thánh Luca
d. Tin Mừng Thánh Gioan

3. Người phụ nữ nào đã gặp được Chúa Giêsu  đầu tiên? (Ga 20,1)

a. Bà Maria, mẹ Chúa Giêsu 
b. Bà Gioanna
c. Bà Maria Mácđala
d. Bà Mácta

4. Vị môn đệ nào đã vào bên trong mộ Chúa Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 20,6)

a. Ông Tôma
b. Ông Gioan
c. Ông Phêrô
d. Ông Giacôbê

5. Khi hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu thổi hơi trên các ông và ban gì cho các ông? (Ga 20,19-23)

a. Sự khôn ngoan.
b. Thánh Thần.
c. Ơn hiểu biết
d. Quyền năng làm nhiều phép lạ.

6. Khi nhìn thấy Chúa Giêsu Phục sinh, ai đã thốt lên: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!"? (Ga 20,28)

a. Ông Phêrô
b. Ông Gioan
c. Ông Tôma
d. Ông Giacôbê

7. Đây là môn đệ đã đồng hành với Chúa Giêsu Phục Sinh trên đường về làng Emmau: (Lc 24,18)

a. Ông Simêon
b. Ông Lêvi
c. Ông Cơlêôpát
d. Ông Giacôbê

8. Tại đâu, Chúa Giêsu đã hỏi ông Simôn Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không” (Ga 21,1-20)

a. Biển Hồ Tibêria
b. Làng Nadarét
c. Thành Giêrusalem
d. Làng Bêtania

9. Tại miền nào, Chúa Giêsu từ giả các ông mà về trời? (Mt 28,16)

a. Miền Galilê
b. Miền Samaria
c. Miền Giuđê
d. Miền Thập Tỉnh

10. Đây là câu nói cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Người về trời: (Mc 16,15)

a. "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”.
b. "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."
c. "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."
d. “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”

III. Ô CHỮ CHÚA SỐNG LẠI
 


Những gợi ý

1.  Đây là dấu hiệu sẽ đi theo những ai có lòng tin, họ có uống nhằm điều  này thì cũng không sao. (Mc 16,18)

2. Vị tông đồ đã vào mộ Đức Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 20,6)

3. Đức Giêsu trao cho các môn đệ một lệnh truyền là hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

4. Theo điều gì Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

5. Khi hiện ra với các môn đệ, Đức Giêsu bảo Tôma hãy đặt tay vào đâu? (Ga 20,27)

6. Vị Tông đồ vắng mặt khi Đức Giêsu hiện ra với các ông. (Ga 20,24)

7. Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và bảo họ hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22)

8. Ai đã ban Thánh Thần cho các môn đệ? (Ga 20,22)

9. Thiên thần báo tin Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại đâu? (Mc 16,7)

10. Người phụ nữ ra mộ Đức Giêsu sớm nhất là ai? (Mc 16,1)

11. Tại biển hồ Tibêria, người môn đệ nào đã nhận ra Đức Giêsu đầu tiên? (Ga 21,1-8)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. THỬ TÀI

CHIA 1 THÀNH 4

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi phần nhỏ là 1 nhân vật 5 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những ai?Những gợi ý

1. Đấng đã trỗi dậy từ cõi chết.
2. Người phụ nữ ra mộ Chúa Giêsu đầu tiên.
3. Tại biển hồ Tibêria, người đã nhảy xuống nước bơi vào bờ gặp Chúa Giêsu.
4. Tại biển hồ Tibêria, người nhận ra Chúa Giêsu đầu tiên.

V. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG:

“Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa.” (Mc 16,6)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

THÁNG TƯ

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Chúa Giêsu Phục Sinh

* Tin Mừng thánh Máccô 16,6b: Người đã trỗi dậy rồi

II. TRẮC NGHIỆM

1. c. 3 ngày
2. d. Tin Mừng thánh Gioan (Ga 2,19)
3. c. Bà Maria Mácđala (Ga 20,1)
4. c. Ông Phêrô (Ga 20,6)
5. b. Thánh Thần (Ga 20,19-23)
6. c. Ông Tôma (Ga 20,28)
7. c. Ông Cơlêôpát (Lc 24,18)
8. a. Biển Hồ Tibêria (Ga 21,1-20)
9. a. Miền Galilê (Mt 28,16)
10. a.  "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,15)

III. Ô CHỮ CHÚA SỐNG LẠI

1. Thuốc độc (Mc 16,18)
2. Phêrô (Ga 20,6)
3. Tin Mừng (Mc 16,15)
4. Kinh Thánh (Ga 20,9)
5. Cạnh sườn (Ga 20,27)
6. Tôma (Ga 20,24)
7. Thánh Thần (Ga 20,22)
8. Đức Giêsu (Ga 20,22)
9. Galilê (Mc 16,7)
10. Maria Mácđala (Mc 16,1)
11. Gioan (Ga 21,1-8)

Hàng dọc: Chúa Sống Lại  

IV. THỬ TÀI
 


3193