tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Tháng Thánh Tâm Chúa
VUI HỌC THÁNH KINH

THÁNG SÁU

Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu


TIN MỪNG

Tin mừng Thánh Gioan 19,31-37

Đức Giêsu bị lưỡi đòng đâm thâu


31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Dothái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu.33 Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người.34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập.37 Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

31 Now since it was preparation day, in order that the bodies might not remain on the cross on the sabbath, for the sabbath day of that week was a solemn one, the Jews asked Pilate that their legs be broken and they be taken down.

32 So the soldiers came and broke the legs of the first and then of the other one who was crucified with Jesus.

33 But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs,34 15 but one soldier thrust his lance into his side, and immediately blood and water flowed out.

35 An eyewitness has testified, and his testimony is true; he knows 16 that he is speaking the truth, so that you also may (come to) believe.

36 For this happened so that the scripture passage might be fulfilled: "Not a bone of it will be broken."

37 And again another passage says: "They will look upon him whom they have pierced."

I. HÌNH TÔ MÀU


*Chủ đề của hình ảnh này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu Tin mừng thánh Gioan 19,34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

1. Nhìn vào ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta thấy những gì?

a. Có ngọn lửa nơi trái tim.
b. Trên trái tim có Thánh giá.
c. Có mão gai bao quanh trái tim.
d. Cả 3 đều đúng.

2. Để truyền bá việc tôn thờ Trái Tim Chúa, Chúa Giêsu đã nhờ ai?

a. Nữ tu Lucia.
b. Nữ tu Faustina.
c. Nữ tu Margarita Maria Alacoque.
d. Nữ tu Bernadette.

3. Đây là những đặc ân mà Chúa Giêsu hứa ban cho những ai tôn thờ Trái Tim Chúa.

a. Cha sẽ ban ơn hòa thuận xuống trên gia đình họ.
b. Cha sẽ yên ủi họ trong lúc gian khổ.
c. Nhờ kết trái tim Cha, linh hồn nguội lạnh sẽ nên sốt sắng.
d. Cả a, b và c đúng.

4. Đức Giáo Hoàng nào đã chính thức thiết lập lễ Thánh Tâm trong toàn Giáo Hội? (simonhoadalat.com)

a. Đức Piô IX
b. Đức Gioan XXIII.
c. Đức Piô XII.
d. Đức Gioan Phaolô II.

5. Vị linh mục đã cổ võ lòng tôn sùng Thánh Tâm đầu tiên là ai? (simonhoadalat.com)

a. Thánh Gioan Eu-đê
b. Thánh Gioan Thánh giá.
c. Thánh Gioan Maria Vianney.
d. Thánh Phanxicô Assisi.

6. Thánh sử nào đã trình thuật cho chúng ta biết 1 người lính đã lấy lưỡi đòng đâm cạnh sườn Đức Giêsu?

a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

7. Trong tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, có ngày lễ Thánh Tâm và ngày này đã trở thành ngày gì?

a. Ngày Thánh hóa các linh mục.
b. Ngày cầu nguyện cho Ơn thiên triệu.
c. Ngày cầu nguyện cho hòa bình.
d. Ngày cầu nguyện cho các bệnh nhân.

8. Đức Giáo Hoàng nào đã ra sắc công nhận tháng sáu dâng kính Trái Tim Chúa Giêsu? (simonhoadalat.com)

a. Đức Piô IX
b. Đức Gioan XXIII
c. Đức Piô XII
d. Đức Lêô XIII

9. Đây là tháng Giáo Hội dành để mời gọi con người nhớ lại tình yêu của Chúa, 1 tình yêu tự hiến, hy sinh và hoàn toàn vô vị lợi.

a. Tháng năm
b. Tháng sáu
c. Tháng bảy
d. Tháng tám

10. Vị tông đồ đã chứng kiến việc Chúa Giêsu bị lưỡi đòng đâm thâu. (Ga 19,31-37)

a. Tông đồ Phêrô
b. Tông đồ Tôma
c. Tông đồ Gioan
d. Tông đồ Giuđa

III. Ô CHỮ

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG SÁU

CÁC TÔNG ĐỒ


Những gợi ý

1. Người thành Bếtxaida, cùng quê với thánh Anrê và thánh Phêrô, được Chúa Giêsu kêu gọi và đi theo Ngài. Không chỉ đến với Chúa một mình, ông tìm gặp Nathanaen và cả hai đã đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế như Môsê cùng các tiên tri nói tới. Vị ấy tên là gì? (Ga 1,42-45)

2. Chúa Giêsu đã kêu gọi một người thu thuế theo làm môn đệ của Ngài. Người ấy tên là gì? (Mc 2,14)

3. Vua Hêrôdê Ácrippa I cấm đạo gay gắt đã bắt tù các thánh tông đồ và đã cho trảm quyết một vị tông đồ của Chúa. Vị được phúc tử đạo đầu tiên ấy tên là gì? (Cv 12,1-2)

4. “Anh em thân mến, phần anh em, hãy tài bồi cho nhau, nhờ đức tin chí thánh của anh em, hãy cầu nguyện trong Thánh Thần, hãy canh giữ lấy mình trong lòng mến của Thiên Chúa, ngóng đợi ơn thương xót của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, cho đến sự sống đời đời”. Đây là lời khuyên của ai? (Gđ 20)

5. Trước lúc sinh thì, trên cây Thánh giá, Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ Ngài cho ai? (Ga 19,25-27)
   
6. Thời Chúa Giêsu, có một nhóm người lấy tên “Nhiệt Thành”, để chỉ họ là những người nhiệt thành với đường lối Chúa. Họ trông ngóng Thiên Chúa gởi đến cho họ vị Mesia. Họ nghĩ vị Mesia là một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự như Đavít hay Giuđa Mấccbê, người sẽ dẹp tan mọi kẻ thù của Itraen. Nhóm Nhiệt thành tẩy chay mọi thoả hiệp với kẻ địch và nhiều khi họ lập các đơn vị xung kích để đánh quân La Mã. Trong số 12 tông đồ của Chúa, có một vị  thuộc nhóm Nhiệt thành này. Vị ấy tên là gì? (Mt 10,4ss)

7. Khi bị treo trên Thánh giá, trong đau khổ cùng cực, Ngài vẫn một lòng yêu thương nhân loại và cầu nguyện cùng Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Lời cầu nguyện này của ai? (Lc 23,34)

8. Trong danh sách các tông đồ của Chúa, có một người được gọi là Đyđymô. Đó là tên gọi của tông đò nào? (Ga 11,16)

9. Trước đông đảo dân chúng, Đức Giêsu bảo các tông đồ hãy cho họ ăn. Một trong các tông đồ đã thưa với Thầy: “Ở đây có một em bé có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu”. Người ấy là tên là gì? (Ga 6,1-9)
       
10. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Người đã hỏi ông ba lần: “Con có yêu mến Thầy không?”. Và ông đã đáp lại: “Lạy Chúa, Chúa hay biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa.” Đáp lại, Chúa Giêsu đã trao cho ông sứ mạng mục tử là chăn dắt đoàn chiên của mình. Vị tông đồ này tên là gì? (Ga 21,16...)
   
11. Người trong số các tông đồ của Chúa Giêsu đã đi gặp các thượng tế để “bán” Thầy lấy 30 đồng bạc tên là gì? (Mt 26,14)
       
12. Ngôn sứ Agabô đã tiên đoán rằng người này sẽ bị trói và nộp vào tay dân ngoại ở Giêrusalem. Người này tên là gì? (Cv 21,10...)

13. Tại Công đồng Giêrusalem, ngài đã lên tiếng nói rằng: “Tôi xét là không được phiền nhiễu người ngoại quay về với Thiên Chúa, song chỉ biên thư dạy họ kỵ hẳn: đồ nhơ uế bởi tà thần, dâm bôn, thịt ngột và máu huyết”. Đây là lời của ai? (Cv 15,19)
         
14. Khi Giuđa mất đi, Tông đồ đoàn mất đi một người, thánh Phêrô đã nói với anh em rằng : “Phải chọn thêm một người để cùng với chúng ta làm chứng cho sự sống lại của Đức Giêsu”. Và ông đã được liệt vào hàng với Mười một tông đồ. Người được chọn tên là gì? (Cv 1,15...)
   
15. Tông đồ Philipphê đã gọi ông Nathanaen đến gặp Chúa và ông Nathanaen trở nên một tông đồ của Chúa. Ông Nathanaen còn được gọi tên là gì? (Ga 1,43ss)

IV. THỬ TÀI

A. THỬ TÀI NHỚ

Các bạn hãy đọc kỹ danh sách các tông đồ của Chúa Giêsu để có thể trả lời những câu hỏi sau:

1. Tông đồ Phêrô (Ga 6,60..)         
2. Tông đồ Anrê (Ga 1,40)
3. Tông đồ Giacôbê (Cv 12,1-2)
4. Tông đồ Gioan (Ga 13,23)
5. Tông đồ Philipphê (Ga 6,1-13)
6. Tông đồ Batôlômêô (Ga 1,45-51)
7. Tông đồ Tôma (Ga 20,24..)
8. Tông đồ Matthêu (Mt 9,9ss)
9. Tông đồ Giacôbê tông đồ (quen gọi là thánh Giacôbê Hậu) (Gia 2,26)
10. Tông đồ Giuđa Tađêô (Gđ 18-19)
11. Tông đồ Simon (Mt 10,4ss)
12. Tông đồ Giuđa Ítcariốt (Lc 22,47-53)
13. Tông đồ Matthia (Cv 1,13...)
14. Tông đồ Phaolô, tông đồ dân ngoại (Cv 9,1...)

A. Có bao nhiêu tông đồ gồm 5 mẫu tự.

B. Có bao nhiêu tông đồ bắt đầu bằng mẫu tự G.

C. Có bao nhiêu tông đồ có mẫu tự A.

D. Có bao nhiêu tông đồ có 3 mẫu tự trùng nhau.

B.TÌM TỪ KHÁC NHÓM

Chỉ có một từ trong nhóm mẫu tự dưới đây có thể sắp xếp lại để tạo ra tên của một tông đồ.

CAIN

AMOT

MOSE

HOSE

XILA

LUCA

MINA

V. CÂN NÃO

A. HÃY CÙNG ĐỌC GIÊSU


CHÚA GIÊSU

Đấng Cứu Chuộc nhân loại

Có tất cả bao nhiêu cách đọc được từ GIÊSU từ những chữ cái đứng cạnh nhau trong hình vẽ trên?

Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giử lời Thầy.
(Ga 14,22)

B. CHIA 1 THÀNH 4: CÁC TÔNG ĐỒ

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi phần nhỏ là 1 nhân vật 5 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những tông đồ nào?Những gợi ý

1. Tại Caphácnaum, trong diễn từ Bánh đem lại sự sống, giáo lý này làm chói tai nhiều người và họ đã bỏ đi. Thấy vậy, Chúa hỏi nhóm mười hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”  Một tông đồ liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy, chúng con sẽ đi với ai? Thầy có những lời đem lại sự sống đời đời”. Người tông đồ này tên là gì? (Ga 6,60...)
   
2. Tại bữa Tiệc ly, người môn đệ đã để đầu tựa vào ngực Chúa Giêsu tên là gì? (Ga 13,23)
   
3. Thời Chúa Giêsu, có một nhóm người lấy tên “Nhiệt Thành”, để chỉ họ là những người nhiệt thành với đường lối Chúa. Họ trông ngóng Thiên Chúa gởi đến cho họ vị Mesia. Họ nghĩ vị Mesia là một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự như Đavít hay Giuđa Máccabê, người sẽ dẹp tan mọi kẻ thù của Ítraen. Nhóm Nhiệt thành tẩy chay mọi thoả hiệp với kẻ địch và nhiều khi họ lập các đơn vị xung kích để đánh quân La Mã. Trong số 12 tông đồ của Chúa, có một vị  thuộc nhóm Nhiệt thành này. Vị ấy tên là gì? (Mt 10,4ss)
       
4. Người tông đồ đã dùng cái hôn để nộp Thầy mình cho kẻ thù tên là gì? (Lc 22,47-53)
     
VI. CÂU KINH THÁNH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

“Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34).

***

GIẢI ĐÁP

VUI HỌC THÁNH KINH

THÁNG SÁU

I.  HÌNH TÔ MÀU
II.   

*Chủ đề: Chúa Giêsu bị lưỡi đòng đâm thâu.

* Tin Mừng Thánh Gioan 19,34: “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra”.

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

1. d. Cả 3 đều đúng.
2. c. Nữ tu Margarita Maria Alacoque.
3. d. Cả a, b và c đúng.
4. a. Đức Piô IX (1865)
5. a. Thánh Gioan Eu-đê (1680)
6. d. Thánh sử Gioan (Ga 19,31-37)
7. a. Ngày Thánh hóa các linh mục.
8. d. Đức Lêô XIII (1899)
9. b. Tháng sáu
10. c. Tông đồ Gioan(Ga 19,31-37)

III. Giải đáp Ô CHỮ

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG SÁU

CÁC TÔNG ĐỒ

1.  Thánh Philipphê (Ga 1,42-45)
2.  Thánh Matthêu (Mc 2,14)
3.  Thánh Giacôbê (Cv 12,1-2)
4.  Thánh Giuđa Tađêô (Gđ 20)
5.  Thánh Gioan (Ga 19,25-27)
6.  Thánh Simon (Mt 10,4ss)
7.  Đức  Giêsu  (Lc 23,34)
8.  Thánh Tôma (Ga 11,16)
9.  Thánh Anrê (Ga 6,1-9)
10.  Thánh Phêrô (Ga 21,16..)
11.  Giuđa Ítcariốt (Mt 26,14)
12.  Thánh Phaolô (Cv 21,10..)
13.  Thánh Giacôbê (Cv 15,19)
14.  Thánh Matthia (Cv 1,15..)
15.  Thánh Batôlômêô (Ga 1,43ss)

IV. Giải đáp THỬ TÀI

A. THỬ TÀI NHỚ

A.

1. Tông đồ Phêrô
2. Tông đồ Gioan
3. Tông đồ Giuđa
4. Tông đồ Simon
5. Tông đồ Giuđa

B.

1. Tông đồ Giacôbê
2. Tông đồ Gioan
3. Tông đồ Giacôbê tông đồ (quen gọi là thánh Giacôbê Hậu)
4. Tông đồ Giuđa Tađêô
5. Tông đồ Giuđa Ítcariốt

C.

1. Tông đồ Anrê
2. Tông đồ Giacôbê
3. Tông đồ Gioan
4. Tông đồ Batôlômêô
5. Tông đồ Tôma
6. Tông đồ Matthêu
7. Tông đồ Giacôbê tông đồ, (quen gọi là thánh Giacôbê Hậu)
6. Tông đồ Giuđa Tađêô
9. Tông đồ Giuđa Ítcariốt
10. Tông đồ Matthia
11. Tông đồ Phaolô tông đồ dân ngoại

D.

1. Tông đồ Philipphê
2.  Tông đồ Batôlômêô

B. Giải TÌM TỪ KHÁC NHÓM

TOMA

V. Giải đáp CÂN NÃO

A.  HÃY CÙNG ĐỌC GIÊSU

Mỗi chữ G trong hình đã cho đều liền kề với 4 chữ I, mà mỗi chữ I lại liền kề với 3 chữ E, trong đó:

* 1 chữ E liền kề với 7 cụm SU

* 2 chữ E còn lại liền kề với 4 cụm SU. Vậy số cách để đọc được từ GIESU trong hình trên là : 4 x ( 7 + 8 ) = 60 cách.

B. Giải đáp

CHIA 1 THÀNH 4: CÁC TÔNG ĐỒ

1.  Tông đồ  Phêrô(Ga 6,60..)
2.  Tông đồ  Gioan (Ga 13,23)
3. Tông đồ Simon (Mt 10,4ss)
4. Tông đồ Giuđa (Lc 22,47-53)3903