tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11


Tin Mừng


11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.


I. HÌNH TÔ MÀU


*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Gioan 17,15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

A.

1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ
b. Hướng dẫn
c. Gìn giữ
d. Chúc phúc

2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ
b. Canh giữ
c. Cầu nguyện
d. Ban nhiều dấu lạ

3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai? (Ga 17,14)

a. Cha
b. Giáo Hội
c. Các Ngôn sứ
d. Ông Môsê

4. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)

a. Thế gian
b. Vua chúa
c. Ma quỷ
d. Cả a, b và c đúng

5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17,15)

a. Gìn giữ
b. Đe doạ ma quỷ
c. Xua trừ ác thần
d. Cầu nguyện

B.

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


1. Giáo hội Việt Nam có bao nhiêu vị tử đạo được phong hiển thánh?

a. 113                                     
b. 117
c. 118                                     
d. 120

2. Đức Giáo hoàng nào đã phong hiển thánh cho các vị tử đạo Việt Nam?

a. Đức Giáo hoàng Piô XII
b. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII
c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II
d. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI

3. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Trong tên là gì?

a. Bà Anê Lê Thị Thành                  
b. Thầy Anrê Phú Yên (26.7.1644)
c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh            
d. Anh Phanxicô

4. Người tín hữu đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam tên là gì?

a. Công Chúa Mai Hoa                            
b. Ông Đỗ Hưng Viễn
c. Bà Lê Thị Thành                         
d. Thầy Anrê Phú Yên

5. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Ngoài tên là gì?

a. Bà Anê Lê Thị Thành                  
b. Thầy Anrê Phú Yên
c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh            
d. Anh Phanxicô

6. Các chứng nhân đức tin của Giáo Hội Việt nam được tuyên thánh vào ngày nào?

a. Ngày 01.01.1988                        
b. Ngày 19.06.1988
c. Ngày 29.06.1988                        
d. Ngày 01.11.1988

7. Thầy giảng Anrê Phú Yên được Đức Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước?

a. ĐGH Alexandro VII                   
b. ĐGH Gioan XXIII
c. ĐGH Piô XII                               
d. ĐGH Gioan Phalô II

8. Ngài là giáo sư Chủng viện Trung Linh, là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm khi diễn ra Hội đồng Tứ Giáo tại phủ của chú Chúa Trịnh Sâm. Nơi đây đại diện của 4 tôn giáo Khổng - Tử - Lão và Thiên Chúa  trình bày về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người.

a. Lm. Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM
b. Lm.  Giuse MARCHAND DU
c. Lm. Phaolô LÊ BẢO TỊNH
d. Lm. Philipphê PHAN VĂN MINH

9. Ngài là giám đốc chủng viện Vĩnh Trị, là người yêu mến  thánh giá đến nỗi người ta gọi kháo nhau: Ông này nghiện thánh giá. Tên ngài là gì?

a. Lm. Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC
b. Lm.  Giuse MARCHAND DU
c. Lm. Phaolô LÊ BẢO TỊNH
d. Lm. Philipphê PHAN VĂN MIN

10. Một người thừa sai Paris, cuộc tử đạo của ngài mang màu sắc bi tráng nhất. Ngài là vị tử đạo duy nhất bị án bá đao, nghĩa là bị cắt xẻo đủ 100 nhát trước khi bị chặt làm 4 phần, còn thủ cấp bị nghiền nát đổ xuống biển.

a. Giuse MARCHAND DU, Lm
b. Ignatiô DELGADO Y, Gm
c. Têphanô CUENOT THỂ, Gm
d. Đaminh HENARES MINH, Gm

III. Ô CHỮ 1Những gợi ý

1. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai? (Ga 17,15)

2. Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, Người gọi Chúa Cha thế nào? (Ga 17,11b)

3. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người? (Ga 17,13)

4. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong các môn đệ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời ở đâu? (Ga 17,12)

5. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người? (Ga 17,13)

6. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)

7. Đức Giêsu: Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)

8. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)

9. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào? (Ga 17,12)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

Ô CHỮ 2

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAMNhững gợi ý

1. Một linh mục thừa sai Paris, cuộc tử đạo của ngài mang màu sắc bi tráng nhất. Ngài là vị tử đạo duy nhất bị án bá đao, nghĩa là bị cắt xẻo đủ 100 nhát trước khi bị chặt làm 4 phần, còn thủ cấp bị nghiền nát đổ xuống biển.

2. Là linh mục, một người con của giáo phận Vĩnh Long được vinh dự cùng soạn tự điển với Đức cha Tabert Từ. Chủng viện giáo phận Vĩnh Long đã nhận ngài làm thánh bổn mạng.

3. Là thầy giảng Dòng Ba Đaminh, đã bị bắt cùng tử đạo với Đức cha Henares Minh. Thầy luôn nói: “Tôi sẵn sàng đi theo Đức cha Henares Minh cho đến chết, sẵn sàng chịu mọi cực khổ như ngài, kể cả cái chết dữ tợn nhất”.

4. Ngài là vị quan án, người làng Quần Cống, tỉnh Nam Định.

5. Quan thái bộc đời vua Tự Đức, bị dẫn đi xung quanh nội thành Huế 3 ngày rồi mới chém đầu.

6. Một linh mục bị xử tử dưới triều vua Minh Mạng, được mọi người quý trọng đến nỗi khi ra pháp trường họ xin được khiêng ngài, còn 10 lý hình được lệnh chém thì trốn hết.

7. Một linh mục bị bắt đến lần thứ 3 như là ý Chúa muốn. Ngài được lãnh phúc tử đạo tại Cửa Ô Cầu Giấy, Hà nội ngày 21.12.1839.

8. Ngài là chủng sinh can đảm, trước những lợi danh trần thế đã nói: “Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chớ không màng chi danh vọng trần thế”.

9. Ngài là Giám mục thừa sai Paris, đã xin ĐGH Grêgôriô XVI chia Địa phận Đàng Trong thành hai Địa phận Đông và Địa phận Tây để dễ dàng chăm sóc, với khẩu hiệu “Để tín hữu vững tin, phải đào tạo những tông đồ truyền giáo”.

10. Là thầy giảng Dòng Ba Đaminh, đi theo Đức cha Hermosilla, cùng bị bắt với Đức cha và được chết ở pháp trường Năm mẫu.

11. Thánh tử đạo làm nghề y sĩ, người làng Nhu Lý, Quảng Trị.

12. Một thương gia đầy lòng quảng đại chết dưới triều vua Thiệu Trị vì đã chở Đức giám mục Lefebre Nghĩa và các cha về nước.

13. Ngài là giám đốc Chủng viện Vĩnh Trị, là người yêu mến  thánh giá đến nỗi người ta gọi kháo nhau: Ông này nghiện thánh giá.

14. Ngài là quan thị vệ dưới triều vua Minh Mạng, nên vua muốn hành hình diễn ra âm thầm, ban đêm.

15. Đức Giáo hoàng đã phong các chân phước của Giáo hội Việt Nam lên bậc hiển thánh.

16. Vị linh mục chết dưới triều vua Minh Mạng với chỉ dụ của vua: “Ông là người bản quốc, là đạo trưởng Giatô, bị bắt mà vẫn không chịu bỏ đạo, thật là người ngu muội, cố tình không theo đường phải, vậy trảm quyết ngay, giải về Nam Định làm gì?”

17. Vị thánh nữ tử đạo của Giáo hội Việt Nam.

18. Ngài còn có tên gọi là Năm Thuông, có án lưu đày biệt xứ tại Vĩnh Long. Sau khi chết được đưa về quê tại Gò Thị. Hiện nay hài cốt của ngài ở tại Chủng viện Làng Sông (Bình Định).

19. Là một người con của Tây Ban Nha, giám mục thuộc Dòng Đaminh, luôn hăng say rao giảng Tin Mừng. Dẫu đã chết ở trong ngục, nhưng ngài vẫn bị đưa ra pháp trường chém đầu như án đã đề ra.

20. Ngài là giáo sư chủng viện Trung Linh, là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm khi diễn ra Hội Đồng Tứ Giáo tại phủ của chú Chúa Trịnh Sâm. Nơi đây đại diện của 4 tôn giáo Khổng - Tử - Lão và Thiên Chúa  trình bày về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người.

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.” (Ga 17,19)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

* Tin Mừng Thánh Gioan 17,15: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.”

II. TRẮC NGHIỆM

A.

1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
2. b. Canh giữ (Ga 17,12)
3. a. Cha (Ga 17,14)
4. a. Thế gian (Ga 17,14)
5. a. Gìn giữ (Ga 17,15)

B.

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


1. b. 117
2. c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II
3. b. Thầy Anrê Phú Yên (26.7.1644)
4. b. Ông Đỗ Hưng Viễn
5. d. Anh Phanxicô
6. b. Ngày 19.06.1988
7. d. ĐGH Gioan Phalô II
8. a. Lm. Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM
9. c. Lm. Phaolô LÊ BẢO TỊNH
10. a. Giuse MARCHAND DU, Lm

III. Giải đáp

Ô CHỮ 1


1. Ác thần (Ga 17,15)
2. Chí thánh (Ga 17,11b)
3. Niềm vui (Ga 17,13)
4. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
5. Canh giữ (Ga 17,12)
6. Thánh hiến (Ga 17,19)
7.  Truyền lại (Ga 17,14)
8. Thế gian (Ga 17,14)
9. Hư mất (Ga 17,12)

Hàng dọc: Chết Vì Yêu

Ô CHỮ 2:  CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

1. Lm  Giuse MARCHAND DU, Linh mục
2. Philipphê PHAN VĂN MINH, Linh mục
3. Phanxicô ĐỖ VĂN CHIỂU, Thầy giảng
4. Đaminh PHẠM TRỌNG KHẢM, Quan án
5. Micae HỒ ĐÌNH HY, Quan thái bộc
6. Luca VŨ BÁ LOAN, Linh mục
7. Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC, Linh mục
08. Tôma TRẦN VĂN THIỆN, Chủng sinh
09. Têphanô CUENOT THỂ, Giám mục  
10. Giuse NGUYỄN DUY KHANG
11. Simon PHAN ĐẮC HOÀ, Y sĩ
12. Mátthêu LÊ VĂN GẪM, Thương gia
13. Phaolô LÊ BẢO TỊNH, Linh mục
14. Phaolô TỐNG VIẾT BƯỜNG
15. ĐGH GIOAN PHAOLÔ II      
16. Vinhsơn ĐỖ YẾN, Linh mục
17. Anê LÊ THỊ THÀNH   
18. Anrê NGUYỄN KIM THÔNG 
19. Ignatiô DELGADO Y, Giám mục
20. Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM   

Hàng dọc: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
3172