tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm A

CN 24 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 18,21-35
Lễ Suy Tôn Thánh Giá
CN 28 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 22,1-14
CN 29 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 22,15-21
CN 31 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 23,1-12
CN 32 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 25,1-13
CN 33 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 25,14-30
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
Vui học Thánh Kinh tháng 12
Ngày Gia đình
Tháng 5
Tháng Thánh Tâm Chúa
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
Tháng Mân Côi
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
CN I MV A - Tin Mừng thánh Mátthêu 24,37-44
CN II MV A - Tin Mừng thánh Mátthêu 3,1-12
CN III MV A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,2-11
CN IV MV A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 1,18-24
Lễ Thánh Gia Thất - Tin Mừng Thánh Mátthêu 2,13-15.19-23
Lễ Hiển Linh - Tin Mừng Thánh Mátthêu 2,1-12
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Mátthêu 3,13-17
CN 2 TN A - Tin Mừng Thánh Gioan 1,29-34
CN 3 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,12-23
CN 4 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,1-12a
CN 5 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,13-16
CN 6 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,17-37
CN 7 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,38-48
CN 8 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,38-48
Sứ điệp Mùa Chay 2014 của ĐTC Phanxicô - trắc nghiệm và ô chữ
CN I MC A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,1-11
CN II MC A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 17,1-9
CN III MC A - Tin Mừng Thánh Gioan 4,5-42
CN IV MC A - Tin Mừng Thánh Gioan 9,1-41
CN V MC A - Tin Mừng Thánh Gioan 11,1-45
Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 26,14–27,66
CN II PS A - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III PS A - Tin Mừng Thánh Luca 24,13-35
CN IV PS A - Tin Mừng Thánh Gioan 10,1-10
CN V PS A - Tin Mừng Thánh Gioan 14,1-12
CN VI PS A - Tin Mừng Thánh Gioan 14,15-21
Lễ Chúa Thăng Thiên A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 28,18-20
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-23
Lễ Chúa Ba Ngôi A - Tin Mừng Thánh Gioan 3,16-18
Lễ Chúa Ba Ngôi A - Tin Mừng Thánh Gioan 3,16-18
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - A - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 13 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,37-42
CN 14 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30
CN 15 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,1-23
CN 16 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,24-43
CN 17 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,44-52
CN 17 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,44-52
CN 18 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 14,13-21
CN 19 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 14,13-21
CN 19 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 14,13-21
CN 20 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 15,21-28
CN 21 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20
CN 22 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,21-27
CN 23 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 18,15-20
CN 25 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 20,1-16a
CN 26 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 21,28-32
CN 27 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 21,33-43
CN 30 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 22,34-40
Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Mátthêu 25,31-46
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Tháng 12
Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18

TIN MỪNG

(LỄ BAN NGÀY)


1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.

Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,

và Ngôi Lời là Thiên Chúa.


2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.


3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,

và không có Người,

thì chẳng có gì được tạo thành.

Điều đã được tạo thành


4 ở nơi Người là sự sống,

và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.


5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,

và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.


6 Có một người được Thiên Chúa sai đến,

tên là Gioan.


7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.


8 Ông không phải là ánh sáng,

nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.


9 Ngôi Lời là ánh sáng thật,

ánh sáng đến thế gian

và chiếu soi mọi người.


10 Người ở giữa thế gian,

và thế gian đã nhờ Người mà có,

nhưng lại không nhận biết Người.


11 Người đã đến nhà mình,

nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.


12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,

thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.


13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,

cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,

hoặc do ước muốn của người đàn ông,

nhưng do bởi Thiên Chúa.


14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm

và cư ngụ giữa chúng ta.

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,

vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,

là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.


15 Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố:

"Đây là Đấng mà tôi đã nói:

Người đến sau tôi,

nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."


16 Từ nguồn sung mãn của Người,

tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, 

còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có.


18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả;

nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa

và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,

chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.


1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.


2 He was in the beginning with God.


3 All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be4 through him was life, and this life was the light of the human race;5 the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.


6 A man named John was sent from God.


7 He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him.


8 He was not the light, but came to testify to the light.


9 The true light, which enlightens everyone, was coming into the world.


10 He was in the world, and the world came to be through him, but the world did not know him.


11 He came to what was his own, but his own people did not accept him.


12 But to those who did accept him he gave power to become children of God, to those who believe in his name,13 who were born not by natural generation nor by human choice nor by a man's decision but of God.


14 And the Word became flesh and made his dwelling among us, and we saw his glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth.


15  John testified to him and cried out, saying, "This was he of whom I said, 'The one who is coming after me ranks ahead of me because he existed before me.'"


16 From his fullness we have all received, grace in place of grace, 17 because while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ.


18 No one has ever seen God. The only Son, God, who is at the Father's side, has revealed him.


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì? 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 1,9


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM


1. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)


a. Bà Mácta

b. Bà Maria

c. Bà Gioanna

d. Bà Anna


2. Cha nuôi của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-25)


a. Ông Giôsuê

b. Ông Giuse

c. Ông Gioan

d. Ông Dacaria


3. Đức Giêsu sẽ thừa hưởng ngai vàng của ai? (Lc 1,26-38)


a. Vua Hêrôđê  

b. Vua Arêta

c. Vua Đavít  

d. Vua Salômôn 


4. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” có nghĩa là: (Mt 1,18-25)


a. Emmanuen

b. Giêsua

c. Giôsuê

d. Maranatha 


5. Vua Dothái thời Chúa Giêsu ra đời. (Mt 2,1-12)


a. Vua Hêrôđê Cả 

b. Vua Hêrôđê Antipa

c. Vua Philip

d. Vua Hêrôđê Acrippa


6. Hoàng đế Lamã thời Chúa Giêsu ra đời. (Lc 2,1-20)


a. Hoàng đế Augúttô 

b. Hoàng đế Cơlaudiô

c. Hoàng đế Tibêriô

d. Hoàng đế Xêda


7. Những người từ phương Đông đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu. (Mt 2,1-12)


a. Các nhà chiêm tinh 

b. Các thầy tư tế

c. Những người chăn chiên

d. Các tiên tri


8. Nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra. (Mt 2,1-12)


a. Nadarét

b. Bêlem 

c. Bêtania

d. Gôngôtha


9. “Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen - dân Ta, sẽ ra đời”. Lời ngôn sứ nào đã tiên báo? (Mt 2,1-12)


a. Ngôn sứ Isaia 

b. Ngôn sứ Êdêkien

c. Ngôn sứ Mikha 

d. Ngôn sứ Êlia


10. Tổng trấn thời Chúa Giêsu sinh ra. (Lc 2,1-20)


a. Tổng trấn Quiriniô 

b. Tổng trấn Philatô

c. Tổng trấn Phếttô

d. Tổng trấn Phêlích


11. Với những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã,… … …” (Lc 2,1-20)


a. nằm trong máng cỏ. 

b. trong hang lừa bé nhỏ.

c. được bà Maria bồng ẵm.

d. nằm giữa bầy chiên lừa.


12. Đây là những tặng vật mà các nhà chiêm tinh tặng Hài Nhi Giêsu: (Mt 2,1-20)


a. Mộc dược, vân hương & vàng

b. Vân hương, lôi hội & vàng

c. Vàng, nhũ hương & mộc dược

d. Vàng, vân hương & nhũ hương


III. Ô CHỮ GIÁNG SINH 

 


NHỮNG GỢI Ý 


1. Ông già Noel (tiếng Anh). 


2. Những người được sứ thần báo: “Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, Đức Chúa”. 


3. Ngôn sứ đã tiên báo: “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen”.


4. Hài Nhi mới sinh tên là… … …


5. Tổng trấn thời Chúa Giêsu sinh ra. 


6. Đất nước Hài Nhi Giêsu đi lánh nạn. 


7. “Hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời”. Đây là lời ngôn sứ… … …


8. Vị Giáo Hoàng đã ấn định lễ Noel vào ngày 25 tháng 12 và lễ Hiển Linh vào ngày 06 tháng 1. 


9. Mẹ của Hài Nhi Giêsu. 


10. Tác giả ca khúc Cao Cung Lên. 


11. Người kế vị vua cha Hêrôđê Cả. 


12. Lời việt ca khúc Silent night. 


13. Tác giả ca khúc Hang Bêlem. 


14. Người phổ nhạc ca khúc Still Nacht! Heilige Nacht! (Silent night ). 


15. Khi sinh con ra, Mẹ Maria đã đặt con trong vật này. 


16. Theo truyền thống, thánh nhân đã tái hiên lại máng cỏ của Chúa Giêsu.  


17. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. 


18. Người kitô hữu mừng ngày Chúa Giêsu sinh ra. 


19. Hoàng đế La mã thời Chúa Giêsu sinh ra. 


20. Cuộc kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ của Hoàng đế Augúttô. 


21. Hai ông bà trở về quê quán của mình là làng Bêlem, thành của vua… … …


Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 


IV. THỬ TÀI GIÁNG SINH 


Bạn hãy đọc kỹ gia phả của Đức Giêsu để trả lời những câu hỏi sau:

Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Abraham:


Ông Abraham sinh Ixaác; Ixaác sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em ông này; Giuđa ăn ở với Tama sinh Perét và Derác; Perét sinh Khétron; Khétron sinh Aram; Aram sinh Amminađáp; Amminađáp sinh Nácson; Nácson sinh Xanmôn; Xanmôn lấy Rakháp sinh Bôát; Bôát lấy Rút sinh Ôvết; Ôvết sinh Giesê; ông Giesê sinh Đavít. 


Vua Đavít lấy vợ ông Urigia sinh Salômôn Salômôn sinh Rơkhápam; Rơkhápam sinh Avigia; Avigia sinh Axa; Axa sinh Giơsaphát; Giơsaphát sinh Giôram; Giôram sinh Útdigia; Útdigia sinh Giotham; Giotham sinh Akhát; Akhát sinh Khítkigia; Khítkigia sinh Mơnase; Mơnase sinh Amôn; Amôn sinh Giôsigia; Giôsigia sinh Giơkhongia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Babylon.


Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơkhongia sinh Santiên; Santiên sinh Dơrúpbaven; Dơrúpbaven sinh Avihút; Avihút sinh Engiakim; Engiakim sinh Ado; Ado sinh Xađốc; Xađốc sinh Akhin; Akhin sinh Êlihút; Êlihút sinh Elada; Elada sinh Mátthan; Mátthan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.


Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Ápraham đến vua Đavít, là mười bốn đời; từ vua Đavít đến thời lưu đày ở Babylon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô, cũng là mười bốn đời.


Tin Mừng Mátthêu 1,1-17


1. Gia phả của Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu có tất cả bao nhiêu nhân vật?


2. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật khởi đầu bằng mẫu tự A?    


3. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật khởi đầu bằng mẫu tự G?  

  

4. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật gồm 5 mẫu tự?    


5. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật kết thúc bằng mẫu tự A?  

  

6. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu phụ nữ?


V. CÂU LỜI CHÚA GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG


Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. (Ga 1,9)


***


Giải đáp 


VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 12


MỪNG CHÚA GIÁNG SINH


Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề: Hài Nhi Giêsu


* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Gioan 1,9: Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.


II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM


1. Bà Maria (Mt 1,16)

2. Ông Giôsuê (Mt 1,18-25)

3. Vua Đavít (Lc 1,26-38)

4. Emmanuen (Mt 1,18-25)

5. Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,1-12)

6. Hoàng đế Augúttô (Lc 2,1-20)

7. Các nhà chiêm tinh (Mt 2,1-12)

8. Bêlem (Mt 2,1-12)

9. Ngôn sứ Mikha (Mt 2,1-12)(Mikha 5,1)

10. Tổng trấn Quiriniô (Lc 2,1-20)

11. nằm trong máng cỏ (Lc 2,1-20)

12. Vàng, nhũ hương & mộc dược (Mt 2,1-20)


III. Giải đáp Ô chữ


1. SANTA CLAUS

2. CHĂN CHIÊN (Lc 2,1-20)

3. Ngôn sứ ISAIA (7,14) (Mt 1,18-24)

4. GIÊSU (Lc 2,1-28)

5. Tổng trấn QUIRINIÔ (Lc 2,1-20)

6. Nước AI CẬP (Mt 2,13-18)

7. Ngôn sứ MIKHA 5,1 (Mt 2,1-12)

8. Đgh GIULIO I (+ 352)

9. BÀ MARIA (Lc 2,1-27)

10. Nhạc sĩ Hoài Đức

11.Vua ÁCKHÊLAO (Mt 2,19-23)

12. Nhạc sĩ HÙNG LÂN

13. Nhạc sĩ HẢI LINH

14. Nhạc sĩ FRANZ GRUBER

15. MÁNG CỎ (Lc 2,1-20)

16. Thánh PHANXICO Assisi 

17. EMMANUEN (Mt 1,18-25)

18. Lễ GIÁNG SINH

19. Hoàng đế AUGÚTTÔ (Lc 2,1-20)

20. ĐẦU TIÊN (Lc 2,1-20) 

21. Vua ĐAVÍT (Lc 2,1-20)


Hàng dọc: THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TAIV. Giải đáp Thử Tài GIÁNG SINH 


1. Có 47 nhân vật.


2. Có 10 nhân vật: Ado; Akhát; Akhin; Amminađáp; Amôn; Ápraham; Aram; Avigia; Avihút; Axa.


3. Có 11 nhân vật: Giacóp; Giacóp; Giesê; Giêsu; Giơkhongia; Giôram; Giơsaphát; Giuđa; Giuse; Giôsigia; Giotham.


4. Có 13 nhân vật: Akhát; Akhin; Derác; Đavít; Elada; Giesê; Giêsu; Giuđa; Giuse; Ixaác; Maria, Perét, Xađốc.


5. Có 8 nhân vật: Avigia; Axa; Batseva; Elada;

Giuđa; Maria, Tama; Útdigia.


6. Có 5 phụ nữ: Batseva, Maria, Rakháp, Rút, Tama. 


3070