tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Vui học Thánh Kinh - Tháng 5

Giáo Hội dành Tháng Năm để tôn kính Đức Maria

Xin gửi đến quý anh chị chủ đề về Đức Maria
và những phụ nữ trong Thánh Kinh

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình ảnh này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng Thánh Luca 1,39-40

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

CUỘC ĐỜI MẸ MARIA

1.  Thánh kinh không nhắc gì đến song thân của Đức Maria, nhưng qua truyền thống của Giáo Hội, ta biết được phụ thân của Đức Maria là Thánh GioaKim, còn thân mẫu của ngài tên là gì?  

a. Bà Xintikhe             
b. Bà Minca
c. Bà Anna                            
d. Bà Pơritskila

2. Người đã đính hôn Đức Maria tên là gì? (Mt 1,18-25)

a. Ông Giacóp            
b. Ông Hêli
c. Ông Giuse 
d. Ông Giôsuê

3. Người chị họ của đức Maria tên là gì? (Lc 1,39-45) 

a. Bà Bátseva           
b. Bà Êlisabét
c. Bà Anna
d. Bà Gioanna

4.  Trên thập giá, Đức Giêsu đã trao phó Mẹ Ngài cho ai? (Ga 19,25-26)

a. Ông Giacóp            
b. Ông Gioan
c. Ông Giuse
d. Ông Giôsuê

5. Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức xưng mình là gì?

a. Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội
b. Ta là Nữ Vương Hoàn Vũ
c. Ta là Đáng Trọn Đời Đồng Trinh
d. Ta là  Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ

6. Năm mầu nhiệm Ánh Sáng do Đức Giáo hoàng nào thêm vào?

a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
d. Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI

7. Theo lịch sử phụng vụ, Đức Giáo hoàng nào đã ấn định mừng lễ Mẹ Mân Côi vào ngày mồng 7 tháng 10?

a. Đức giáo hoàng Piô X
b. Đức giáo hoàng Piô XII
c. Đức giáo hoàng Gioan XXIII
d. Đức giáo hoàng Phaolô VI

8. Những tín điều về Đức Maria là những tín điều nào?

a. … … … … … … … … … … … …               
b. … … … … … … … … … … … …
c. … … … … … … … … … … … …
d. … … … … … … … … … … … …

9. Tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa được Công Đồng nào tuyên tín?

a. Công Đồng Vaticanô I             
b. Công Đồng Êphêxô 
c. Công Đồng Contantinop I
d. Công Đồng Trentô

10. Tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời được Đức Giáo hoàng nào tuyên bố?

a. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
b. Đức Giáo hoàng Piô XI           
c. Đức Giáo hoàng Piô XII
d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

11. Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được tuyên tín năm nào?

a. Năm 1850               
b. Năm 1854
c. Năm 1950                
d. Năm 1954

12. Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương được mừng kính vào ngày nào?

a. 22 tháng 08
b. 08 tháng 09
c. 01 tháng 01
d. 08 tháng 12

III. Ô CHỮ

ĐỨC MARIANhững gợi ý

1. Vua Dothái đã xét xử Đức Giêsu. (Lc 23,8-12)

2. Người Đức Maria đã đính hôn. (Lc 1,26-27)

3. Người được bà Maria và ông Giuse đem lên Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa (Lc 2,22)

4. Nơi sinh của Đức Giêsu. (Lc 2,1-17)

5. Vị tông đồ được Đức Giêsu giao phó Mẹ Ngài?  (Ga 19,25-27)

6. Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria (Lc 1,26)

7. Người đã nói với Đức Maria: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà”. (Lc 2,35)

8. Nơi ở của Đức Ma-ri-a khi được truyền tin (Lc 1, 26)

Hàng dọc:  Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. THỬ TÀI

A. THỬ TÀI NHỚ

Đây là những cặp mẹ con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này.

      MẸ                            CON   
                         
*********                  *********
    HAGA                       ? (St 16,15)
    XARA                       ? (St 21,5)
    RUT                          ? (Mt 1,5)
    BATSEVA                 ? (2 Sm 12,25)
    ELISABET                ? (Lc 1,16)
         ?                         ABEN (St 4,2)
         ?                        MACCO (Cv 12,12)
         ?                        EXAU (St 26,25)
         ?                       GHECSON (Xh 2,22)
         ?                         EPRAIM (St 40,52)

“Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa.” (Cl 3,20)

B. CÙNG TÌM
 
Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh nhưng đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.

KHELISEVAAM
ANGOMENA
DOBECNIKETA
ANBINHAPA
THACXAAT
MATABITHATA
ENANNATI

Gợi ý: Trong dãy từ này có nhân vật ANNA

V. CÂN NÃO

A. HÃY CÙNG ĐỌC EVA     
 


Bà EVÀ là vợ của Ông Ađam và là mẹ của chúng  sinh (St 4,1…)

Có tất cả bao nhiêu cách để đọc từ EVA trong hình vẽ trên? Bạn có thể đọc theo chiều ngang từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái và có thể theo chiều dọc từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên và mỗi chữ E là khởi đầu và mỗi chữ A là kết thúc.

B. CHIA 1 THÀNH 4: PHỤ NỮ

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi phần nhỏ là 1 nhân vật nữ 5 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào?

 
Gợi ý

Trong ô này có 4 nhân vật, mỗi nhân vật có 5 mẫu tự:

1. Nữ trợ tá của Hội Thánh Kenkhơrê  được thánh Phaolô giớí thiệu và mong mọi người hãy tiếp đón chị trong Chúa cách xứng đáng, như dân thánh phải đối xử với nhau. (Rm 16,1)

2. Ông Giuse, con của Tổ phụ Giacóp, lấy lệnh nữ của ông  Pôtiphêra, tư tế thành On. Nàng tên là gì? (St 41,44-45).

3. Tướng Xixơra, chỉ huy quân Giavin, đã hỏi xin bà vợ ông Kheve người Kêni: “Cho tôi xin chút nước uống vì tôi khát quá”. Vợ ông Kheve tên là gì? (Tl 4,19).

4. Vợ ông Abram (St 11,10-32)

VI. CÂU KINH THÁNH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” (Lc 1,49)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

THÁNG 5


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Đức Maria thăm bà Êlisabét

* Câu Tin Mừng Thánh Luca 139-40: Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét.

II. TRẮC NGHIỆM

CUỘC ĐỜI MẸ MARIA


1.  Bà Anna                       
2. Ông Giuse (Mt 1,18-25 )
3. Bà Êlisabét (Lc 1,39-45) 
4. Ông Gioan (Ga 19,25-26)
5. Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội
6. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
7. Đức Giáo hoàng Piô X
8. a. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa         
    b. Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh
    c. Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
    d. Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
9. Công Đồng Êphêxô (431)
10. Đức Giáo Hoàng Piô XII
11. Năm 1854             
12. 22 tháng 08

III. Giải đáp Ô CHỮ

Đức Maria


1. Vua Hêrôđê (Lc 23,8-12)
2. Ông Giuse (Lc 1,26-27)
3. Đức Giêsu (Lc 2,22)
4. Bêlem (Lc 2,1-17)
5. Tông đồ Gioan (Ga 19,25-27)
6. Sứ thần Gáprien (Lc 1,26)
7. Ông Simêon (Lc 2,35)
8. Thành Nadarét (Lc 1,26)

Hàng dọc: ĐỨC MARIA

IV. THỬ TÀI

A. THỬ TÀI NHỚ


Lời giải
 
      MẸ                            CON
 
*********                 *********

    HAGA                   ITMAEN (St 16,15)
   XARA                    IXAAC (St 21,5)
   RUT                       OVET (Mt 1,5)
   BATSEVA              SALOMON(2Sm 12,25)
   ELISABET            GIOAN (Lc 1,16)
   EVA                       ABEN (St 4,2)
   MARIA                 MACCO (Cv 12,12)
   REBECA               EXAU (St 26,25)
   XIPPORA             GHECSOM (Xh 2,22)
   ATNAT                  EPRAIM (St 40,52)

B. CÙNG TÌM

Lời giải

 
Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.

ELISEVA, GOME, BECNIKE
BINHA, ACXA, TABITHA, ANNA

V. CÂN NÃO

A. HÃY CÙNG ĐỌC EVA     

Đáp án

Bắt đầu từ chữ E tại mỗi đỉnh của hình thoi đã cho, ta có thể đọc được 1 từ EVA (vì từ mỗi đỉnh chỉ có thể đi đến 1 chữ V duy nhất) nên có 4 cách đọc từ EVA từ 4 đỉnh.

Bắt đầu từ chữ E trên cạnh của hình thoi đã cho có thể đọc được 2 chữ EVA (vì từ mỗi chữ E trên cạnh của hình thoi có thể đi đến được 2 chữ V) nên có tất cả là 8 cách đọc từ EVA từ 4 cạnh.

Vậy tổng cộng có 12 cách đọc chữ EVA trong hình trên.

B. CHIA 1 THÀNH 4: PHỤ NỮ

Giải đáp

1. Chị Phêbê (Rm 16,1)
2. Bà Atnat (St 41,44-45)
3. Bà Giaen (Tl 4,19)
4. Bà Xarai (St 11,10-32)


VI. CÂU KINH THÁNH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” (Lc 1,49)


3118