tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Tháng 3
Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a

Trong Tháng 3,
Giáo Hội đặc biệt kính Thánh Giuse,
 thường gọi là Tháng Thánh Giuse
 với Lễ kính Thánh Giuse là  bạn Đức Trinh Nữ Maria
 vào ngày 19-3 hằng năm.

TIN MỪNG

41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.

46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!" 49 Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài.

12 Each year his parents went to Jerusalem for the feast of Passover,42 and when he was twelve years old, they went up according to festival custom.

43 After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it.

44 Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances,45 but not finding him, they returned to Jerusalem to look for him.

46 After three days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions,47 and all who heard him were astounded at his understanding and his answers.

48 When his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety."

49 And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" 1350 But they did not understand what he said to them.

51 He went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them.


I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Luca 2,41

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Gia phả Chúa Giêsu theo Thánh Mátthêu, thân phụ của thánh Giuse tên là gì? (Mt 1,16)

a.  Ông Giacóp
b.  Ông Giôxếp
a.  Ông Gioan
a.  Ông Giaia

2. Vị hôn thê của thánh Giuse tên là gì? (Mt 1,16)

a. Cô Mácta
b. Cô Maria
c. Cô Gioanna
d. Cô Suzanna

3. Thánh Kinh gọi ông Giuse là người thế nào? (Mt 1,19)

a. Người tốt lành.
b. Người đạo đức.
c. Người công chính
d. Cả a, b và c đúng.

4. Khi có lệnh kiểm tra dân số, thánh Giuse đã đưa mẹ Maria về đâu để kê khai tên tuổi? (Lc 2,4)

a. Thành Giêrusalem
b. Thành Bêlem
c. Thành Caphácnaum
d. Thành Nadarét

5. Khi bị vua Hêrôđê lùng giết, thánh Giuse đã đưa Hài Nhi và mẹ người trốn sang đâu? (Mt 1,19)

a. Ai cập
b. Syria
c. Liban
d. Thỗ Nhĩ Kỳ.

6. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con trẻ Giêsu lên Giêrusalem làm gì? (Lc 2,22)

a. Để tiến dâng cho Chúa
b. Để giới thiệu Hài Nhi Giêsu cho mọi người.
c. Để làm lễ Rửa tội.
d. Cả a, b và c đúng.

7. Dâng của lễ theo Luật Chúa truyền đó là gì? (Lc 2,24)

a. Một con chiên con.
b. Một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non
c. Một cân bạch ngọc.
d. Cả a, b và c đúng.

8. Khi vua Hêrôđê chết, thì ai lên kế vị? (Mt 2,22)

a. Vua Salem
b. Vua  Áckhêlao
c. Vua Hêrôđê Antipa.
d. Vua Acrippa.

9. Sau khi từ Ai Cập trở về, thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Ngài về định cư tại miền nào? (Mt 2,22)

a. Miền Galilê
b. Miền Samari
c. Miền Giuđê
d. Miền Thập Tỉnh

10. Thánh Giuse và Mẹ Maria lạc mất Chúa Giêsu năm ngài bao nhiêu tuổi? (Lc 2,41-50)

a. 8 tuổi
b. 10 tuổi
c. 12 tuổi
d. 14 tuổi

III. Ô CHỮ Những gợi ý

1. Hoàng đế nào ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ buộc thánh Giuse đưa bạn mình về quê quán khai tên tuổi? (Lc 2,1)

2. Sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông Giuse và cho ông biết người con mà bà Maria cưu mang là do quyền năng của ai? (Mt 1,20)

3. Ông Giuse thuộc dòng dõi của vua nào? (Mt 1,20)

4. Sau khi từ Ai Cập trở về, thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Ngài về định cư tại thành nào?  (Mt 2,22)

5. Thánh Kinh gọi ông Giuse là người thế nào? (Mt 1,19)

6. Gia phả Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu, thân phụ của thánh Giuse tên là gì? (Mt 1,16)

7. Khi bị vua Hêrôđê lùng giết, thánh Giuse đã đưa Hài Nhi và mẹ người trốn sang đâu? (Mt 1,19)

8. Khi trở về từ thành Giêrusalem, Đức Giêsu có thái độ thế nào đối với cha mẹ Ngài? (Lc 2,51)

9. Sứ thần Chúa bảo ông Giuse đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

10. Năm 12 tuổi, Đức Giêsu cùng cha mẹ ngài lên Giêrusalem tham dự lễ gì? (Lc 2,41)

11. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên đâu để tiến dâng cho Chúa? (Lc 2,22)

12. Khi được lệnh truyền kiểm tra dân số thánh Giuse đưa bạn mình về đâu để kê khai tên tuổi? (Lc 2,1)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. THỬ TÀI

1. Trong Cựu Ước có một nhân vật nổi tiếng tên là Giuse. Thân phụ của ông tên là gì? (St 30,22-24)

2. Mẹ của ông Giuse tên là gì? (St 30,22-24)

3. Vợ của ông Giuse tên là gì? (St 30,22-24)

4. Những người con của ông Giuse tên là gì? (St 41,50-52)

5. Tại đất nước Ai Cập, vua Pharaô phong ông Giuse làm gì? (St 41,40)

6. Người em cùng mẹ với ông Giuse tên là gì? (St 35,24)

7. Những người con của ông Giacóp tên là gì? (St 35,23-26; 34,1).

V. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài.” (Lc 2,51)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Chúa Giêsu lên Đền.

* Câu Tin Mừng Thánh Luca 2,41: Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua.

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. a.  Ông Giacóp (Mt 1,16)
2. b. Cô Maria (Mt 1,16)
3. c. Người công chính (Mt 1,19)
4. b. Thành Bêlem (Lc 2,4)
5. a. Ai cập (Mt 1,19)
6. a. Để tiến dâng cho Chúa (Lc 2,22)
7. b. Một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non (Lc 2,24)
8. b. Vua  Áckhêlao (Mt 2,22)
9. a. Miền Galilê (Mt 2,22)
10. c. 12 tuổi (Lc 2,41-50)

III. Giải đáp Ô CHỮ 

1. Augúttô (Lc 2,1)
2. Thánh Thần (Mt 1,20)
3. Đavít (Mt 1,20)
4. Nadarét (Mt 2,22)
5. Công chính (Mt 1,19)
6. Giacóp (Mt 1,16)
7. Ai cập (Mt 1,19)
8. Vâng phục (Lc 2,51)
9. Giêsu (Mt 1,21)   
10. Lễ Vượt Qua (Lc 2,41)
11. Giêrusalem (Lc 2,22)
12. Bêlem (Lc 2,1)

Hàng dọc: Thánh cả Giuse

IV. Giải đáp THỬ TÀI

1. Ông Giacóp (St 30,22-24)
2. Bà Rakhen (St 30,22-24)
3. Bà Átnát (St 30,22-24)
4. Ông Mơnase và Épraim (St 41,50-52)
5. Tể tướng (St 41,40)
6. Ông Bengiamin (St 35,24)
7. Những người con của ông Giacóp : (St 35,23-26 &34,1).

Ông Giacóp có 13 người con (St 35,23-26 & 34,1)

* với bà Lêa: Ông Rưuven, Ông Simeôn, Ông Lêvi, Ông Ông Giuđa, Ông Ítxakha, Ông Dơvulun và cô Đina.

* với bà Rakhen: Ông Giuse, Ông Bengiamin

* với bà Binha: Ông Đan, Ông Náptali

* với bà Dinpa: Ông Gát, Ông Asê.


3896