tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Tin Mừng

47 Đức Giêsu thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Nathanaen hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." 49 Ông Nathanaen nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel!" 50 Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." 51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

47 Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, "Here is a true Israelite.  There is no duplicity in him."

48 Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree."

49 Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God;  you are the King of Israel."

50 Jesus answered and said to him, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree?  You will see greater things than this."

51 And he said to him, "Amen, amen,  I say to you, you will see the sky opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man."


I. HÌNH TÔ MÀU
 


* Chủ đề của hình này là gì?

………………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 1,51

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM

A.


1. Khi gặp Đức Giêsu, ông Nathanaen nói gì? (Ga 1,49)

a. Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống
b. Thầy là Đấng phải đến thế gian
c. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống
d. Thầy là con Thiên Chúa, là vua Ítraen

2. Đức Giêsu bảo các ông sẽ thấy trời mở ra và ai sẽ lên lên xuống xuống trước Con Người? (Ga 1,53)

a. Các thiên thần của Thiên Chúa
b. Người công chính
c. Các ngôn sứ
d. Cả a, b và c đúng

3. Các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên ai? (Ga 1,51)

a. Ông Giacóp
b. Ông Ađam
c. Ông Ápraham
d. Con Người

4. Ai nói với ông Nathanaen : “Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”? (Ga 1,51)

a. Thiên Chúa
b. Thần Khí Sự Thật
c. Đức Giêsu
d. Ông Môsê

5. Các tầng trời mở ra và các thiên thần làm gì trên Con Người? (Ga 1,51)

a. Hầu hạ
b. Lên lên xuống xuống
c. Dẫn con người vào hoang địa
d. Cả a, b và c đúng

B.

1. Những Tổng Lãnh Thiên Thần là những ai ?

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

2. Trong tiếng Do Thái, tên của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae có nghĩa là: "Ai là Người Giống Như Thiên Chúa?" (Who is like God?) được tôn kính như là vị lãnh đạo của đạo binh các Thiên Thần, là người sẽ làm gì?

a. Chinh phục Xatan và bè lủ ma quỷ của nó,
b. Được xem như là người bảo vệ cho Giáo Hội.
c. Người truyền rao lời của Thiên Chúa
d. Chỉ có a và b đúng.

3. Tổng Lãnh Thiên Thần Raphaen, tên trong tiếng Do Thái có nghĩa là:  "Bác Sĩ hay Thần Dược" (Medic or Ointment) của Thiên Chúa, được nói tới trong sách nào?

a. Đanien
b. Tôbia
c. Étte
d. Samuen

4. Ai đã truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria?

a. Raphaen
b. Gáprien
c. Giuse
d. Micae

5.  Bạn biết gì về Chuỗi Kinh Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae?

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

III. Ô CHỮ Những gợi ý

1. Người từ trời xuống, lăn tảng đá niêm phong ngôi mộ của Đức Giêsu. (Mt 28,1)

2. Ai chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống? (St  28,12)

3. Trong sách Khải Huyền, ai cùng với các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà?  (Kh12,7)

4. Đức Giêsu nói với ông Nathanaen: ‘Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên ai?’ Ga 1,51)

5. Nhớ lại lời của thiên sứ Raphaen : Tôbia lấy trong túi ra gan cá cùng với tim, và đặt trên than của cái gì và mùi cá đẩy lui quỷ, khiến nó chạy trốn về miền Thượng Ai-cập? (Tobia 8,2-3)

6. Trong thị kiến ơn gọi của mình, có một thiên thần gắp cục than hồng đặt vào miệng để thanh tẩy. Đây là thị kiến của ngôn sứ nào? (Is 6,6-8)

7. Trong một thị kiến của Đanien, người thấy một trong các thiên sứ lãnh đạo cao cấp đến trợ lực để chống lại thiên sứ lãnh đạo vương quốc Ba Tư. Vị thiên sứ cao cấp này tên là gì? (Đn 10,13)

8. Thiên sứ giúp đỡ cậu Tôbia tên là gì? (Tb 6,14)

9. Khi giải thích dụ ngôn cỏ lùng, Đức Giêsu gọi mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là ai? (Mt 13,39)

10. Đức Chúa đặt ai với lưỡi gươm sáng loé, để canh giữ đường đến cây trường sinh? (St 4,24)

11. Trong sách Tôbia, thiên sứ Raphaen có tên gọi là gì.? (Tb 6,14)

12. Trên Hòm Bia Giao Ước, người ta chạm khắc 2 thiên thần, và tên gọi thiên thần đó là gì? (1 V 8,7)

13. Thiên thần đã truyền tin cho đức trinh nữ Maria. (Lc 1,26-27)

14.  Sau khi cám dỗ Đức Giêsu không được, quỷ bỏ Người mà đi, và có ai tiến đến hầu hạ Người? (Mt 4,11)

15. Vị sứ thần đã gắp than hồng thanh tẩy môi miệng ngôn sứ Isaia tên là gì? (Is 6,1-8)

16. Tại Đền thờ Giêrusalem, thiên thần Gáprien đã hiện ra vơi ai? (Lc 1,11-12)


17. Trong sách Khải Huyền, ở trên trời : thiên thần Micaen và các thiên thần của người giao chiến với ai? (Kh 12,7)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

Tin Mừng Thánh Gioan 1,47-51

Kh 12,7-12a

Ngày 29 tháng 9

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen

* Tin Mừng thánh Gioan 1,51: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

II. TRẮC NGHIỆM

A.

1. d. Thầy là con Thiên Chúa, là vua Ítraen  (Ga 1,49)
2. a. Các thiên thần của Thiên Chúa (Ga 1,53)
3. d. Con Người (Ga 1,51)
4. c. Đức Giêsu (Ga 1,51)
5. b. Lên lên xuống xuống (Ga 1,51)

B.

1. Những Tổng Lãnh Thiên Thần là: Micaen - Gáprien - Raphaen
2. d. Chỉ có a và b đúng.
3. b. Tôbia
4. b. Gáprien
5. Chuỗi Kinh Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
 
Một hôm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae hiện ra với Antonia d’ Astonac, một tôi tớ nhiệt thành của Chúa, Ngài nói với cô rằng Ngài mong muốn được tôn vinh bằng việc chào kính Chín Phẩm Thiên Thần bằng một Kinh Lạy Cha và Ba Kinh Kính Mừng để tôn kính từng phẩm Thiên Thần.
 
Lời hứa của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae:
                                                                                                                                                   
Ai đọc chuỗi Kinh này để tôn kính Ngài, khi đến trước Bàn Thánh (trước khi rước lễ) sẽ được hộ tống bởi chín Thiên Thần, mỗi Thiên Thần được chọn từ mỗi phẩm Thiên Thần. Thêm vào đó, ai đọc chuỗi kinh này mỗi ngày, Ngài sẽ cùng với các Thiên Thần tiếp tục phù hộ trong đời sống, và sau khi chết các Ngài sẽ đem họ và thân quyến của họ ra khỏi luyện ngục.
 
Chuỗi kinh:

Bắt đầu bằng Kinh Ăn Năn Tội như sau:
 
“Lạy Chúa, con thật tâm sám hối vì những tội con đã phạm. Vì những tội này con đáng bị gia hình nơi hoả ngục đời đời. Nhưng trên hết là vì con đã phản nghịch lại Chúa là Ðấng tốt lành và đáng được con yêu mến hết lòng. Con quyết tâm chừa cải, với sự trợ giúp và ơn sủng Ngài, con sẽ xưng thú tội lỗi, làm việc đền tội, tránh xa chước cám dỗ và không phạm tội nữa. Amen.”
 
“Lạy Chúa, xin đến phù trợ con
Lạy Chúa, xin mau đến đến trợ giúp con
Sáng danh Ðức Chúa Cha...”
 
Theo chiều mủi tên từ số 1 cho đến số 9, đọc 1 Kinh Lạy Cha và 3 Kinh Kính Mừng để tôn kính 9 phẩm Thiên Thần.
 
1. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Seraphim, xin Chúa giúp chúng con nên xứng đáng được cháy sáng với ngọn lửa nhân đức tuyệt hảo. Amen.

1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

2. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Cherubim, xin Chúa đoái thương ban cho chúng con ơn sủng để chúng con rời xa con đường gian ác mà trở về con đường của người Kitô hoàn hảo.  Amen.

1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

3. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần ở Ngai Tòa Chúa (Thrones), xin Chúa đổ tràn đầy trong tim chúng con nhân đức khiêm nhường đích thực.  Amen.

1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

4. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Quản Trị (Dominions), xin Chúa ban cho chúng con ơn sủng để chúng chế ngự giác quan và kiềm chế những cảm xúc phóng túng của chúng con. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

5. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Uy Lực (Powers), xin Chúa đoái thương bảo vệ linh hồn chúng con khỏi cạm bẩy và cám dỗ của ma quỷ.  Amen.

1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

6. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Ðức Hạnh (Virtues,) xin Chúa giữ gìn chúng con khỏi tay ma quỷ và không phải đau đón khi rơi vào cám dỗ.  Amen.

1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

7. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Thống Trị (Principalities), xin Chúa đổ đầy linh hồn chúng con Tinh Thần Vâng Phục đích thực. Amen.

1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

8. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Tổng Lãnh Thiên Thần (Archangles), xin Chúa cho chúng con kiên tâm trong Ðức Tin và trong mọi việc làm lành, để chúng con xứng đáng được hưởng vinh quang Thiên Ðàng.  Amen.

1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

9. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh các Thiên Thần (Angles), xin Chúa cho chúng con được sự bảo vệ của các Ngài trong đời sống này và dẫn đưa chúng con đến cuộc sống vĩnh cửu sau này.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
 
Từ số 10 tới số 13:

Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel.

Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael.

Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Thiên Thần Bản Mệnh.
 
Kết thúc

Ôi vinh quang thay Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng thủ lãnh và điều khiển Ðạo Binh Thiên Ðàng, Ðấng canh giữ các linh hồn, đánh bại các thần linh phản loạn, phục vụ nơi Thánh Ðiện, người bạn dẫn đường cho chúng con, Ðấng chiếu sáng với nhân đức trổi vược phi thường, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay ma quỷ.  Chúng con tin cậy nơi Ngài. Xin Ngài ban ơn bảo vệ cho chúng con để chúng con phục vụ Chúa một cách trung thành hơn mỗi ngày.
 
Xướng: Xin cầu cho chúng con, Ôi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng trấn giữ của Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô.

Ðáp: Ðáng chịu lấy những gì Chúa Giêsu Kitô đã hứa.
 
Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa Quyền Năng Hằng Hữu, Ðấng tốt lành và hay thương xót cho sự Cứu Ðộ loài người, chúng con nài xin Ngài ban cho chúng con Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng canh giữ của Giáo Hội Chúa, xin làm cho chúng con xứng đáng được cứu thoát khỏi tất cả kẻ thù của chúng con để không có bất cứ ai trong bọn chúng tấn công chúng con trong giờ chết, nhưng chúng con được dẫn dắt bởi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vào nơi uy nghi của vương quốc Ngài.  Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.  Amen.
 
Phê chuẩn bởi Ðức Giáo hoàng Piô IX.Constatis, Feb. 1897, ABEL, Episc. Const. et Abr.

III. Ô CHỮ 


1. Thiên Thần Chúa (Mt 28,1)
2. Giacóp (St  28,12)
3. Micaen (Kh12,7)
4. Con Người.(Ga 1,51)
5. Lư hương (Tobia 8,2-3)
6. Isaia (Is 6.6-8)
7. Micaen (Đn 10,13)
8. Raphen (Tb 6,14)
9. Thiên thần (Mt 13,39)
10. Thần hộ giá (St 4,24)
11. Adaria (Tb 6,14)
12. Kêrubim (1 V 8,7)
13. Gáprien (Lc 1,26-27)
14. Các sứ thần (Mt 4,11)
15. Xêraphim (Is 6,1-8)
16. Dacaria (Lc 1,11-12)
17. Con Mãng Xà (Kh 12,7)

Hàng dọc: Tổng Lãnh Thiên Thần

3318