tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Tin Mừng

Đức Giêsu tuyển chọn mười hai Tông đồ (Mt 10,1-4; Mc 3,13-19)


12 Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Simon mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philipphê, Batôlômêô, 15 Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, 16 Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Ítcariốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

Dân chúng kéo đến cùng Đức Giêsu (Mt 4,23-25)

17 Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

12  In those days he departed to the mountain to pray, and he spent the night in prayer  to God.

13 When day came, he called his disciples to himself, and from them he chose Twelve,  whom he also named apostles:14 Simon, whom he named Peter,  and his brother Andrew, James, John, Philip, Bartholomew,15 Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Simon who was called a Zealot, 16 and Judas the son of James, and Judas Iscariot,  who became a traitor.

179 And he came down with them and stood on a stretch of level ground. A great crowd of his disciples and a large number of the people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon18 came to hear him and to be healed of their diseases; and even those who were tormented by unclean spirits were cured.

19 Everyone in the crowd sought to touch him because power came forth from him and healed them all.


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?

…………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Luca 6,13

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

II. TRẮC NGHIỆM

A.

1. Trước khi chọn Mười Hai Tông Đồ, Đức Giêsu đã làm gì? (Lc 6,12)

a. Lo lắng bồi hồi
b. Thức suốt đêm cầu nguyện
c. Thương xót các môn đệ
d. Tách họ ra làm nhiều nhóm nhỏ

2. Ai được Đức Giêsu gọi là Phêrô? (Lc 6,14)

a. Tôma
b. Simôn
c. Simêôn
d. Giacôbê

3. Ai có biệt danh là ‘quá khích’? (Lc 6,14)

a. Tôma
b. Gioan
c. Simôn
d. Giacôbê

4. Ai sẽ trở thành người phản bội Đức Giêsu?(Lc 6,16)

a. Tôma
b. Giuđa Ítcariốt
c. Simôn - Phêrô
d. Giacôbê

5. Dân chúng kéo đến với Đức Giêsu từ khắp nơi để làm gì? (Lc 6,17)

a. Để nghe Đức Giêsu giảng
b. Để được chữa lành bệnh tật
c. Để được chữa lành khỏi mọi thần ô uế
d. Cả a, b và c đúng

B. Thánh Simon
 

1. Thánh Simon người làng quê nào?

a. Bêlem
b. Cana
c. Bêtania
d. Xiđôn

2. Thánh Simon có biệt danh là gì?

a. Sinh đôi
b. Nhiệt thành
c. Con của Thiên lôi
d. Con Người

3. Những người ‘Nhiệt thành’ đại diện cho chủ nghĩa dân tộc Dothái, và thánh Simôn cũng là một thành viên. Những người này là miêu duệ tinh thần của ai?

a. Ngôn sứ Êlia
b. Anh em Máccabê
c. Nhà lãnh đạo Môsê
d. Vua Đavít

4. Những người thuộc nhóm ‘Nhiệt thành’ họ muốn điều gì?

a. Tiếp tục duy trì lý tưởng Dothái giáo tinh tuyền
b. Tranh đấu độc lập cho quê hương
c. Thoả hiệp với quân đội Lamã cho quê hương được bình an
d. Chỉ có a và b đúng.

5. Theo truyền thống, Thánh Simon đã đi rao giảng Tin Mừng và chịu tử đạo tại đâu?

a. Ai Cập
b. Ba Tư
c. Ấn Độ
d. Rôma

C. Thánh Giuđa Tađêô1. Thánh Giuđa còn được gọi là gì?

a. Điđymô
b. Tađêô
c. Anphê
d. Tôma

2. Thân phụ của Thánh Giuđa tên là gì? (Lc 6,16)

a. Dêbêđê
b. Giacôbê
c. Anphê
d. Gioan

3. Thánh Giuđa để lại tác phẩm gì cho chúng ta?

a. Thư Dothái
b. Thư thánh Giuđa
c. Khải Huyền
d. Tông đồ Công vụ

4. Đây là lời thánh Giu đa hỏi Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly: (Ga 14,22)

a. “Xin Thầy chỉ cho con đường đi.”
b. “Xin Thầy cho cúng con thấy Chúa Cha”.
c. “Lạy Chúa, sao lại có chuyện Chúa sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không cho thế gian?”
d. “Thưa Thầy có phải con không?”

5. Theo truyền thống, Thánh Giuđa đã đi rao giảng Tin Mừng và chịu tử đạo tại đâu?

a. Thổ Nhĩ Kỳ
b. Ba Tư
c. Đamát
d. Rôma

III. Ô CHỮ Những gợi ý

1. Vị tông đồ còn có tên gọi là Nathanaen.
2. Một người con của ông Giacôbê.
3. Anh của ông Gioan.
4. Một người con của ông Anphê.
5. Người đứng đầu nhóm Mười Hai.
6. Một người con của ông Dêbêđê.
7. Người đã giới thiệu Đức Giêsu với ông Nathanaen.
8. Tác giả Tin Mừng thứ nhất.
9. Vị tông đồ ‘cứng tin’.
10. Người anh của ông Phêrô.
11. Người đã tuyển chọn các tông đồ cho mình.
12. Người trở thành kẻ phản bội.
13. Người có biệt danh là ‘Quá khích’.

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” ( Lc 6,13)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

THÁNH SIMON & GIUĐA TÔNG ĐỒ

Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19

Ngày 28 tháng 10

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Mười Hai tông đồ của Chúa Giêsu

* Tin Mừng Thánh Luca 6,13: “Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.”

II. TRẮC NGHIỆM

A.


1. b. Thức suốt đêm cầu nguyện (Lc 6,12)
2. b. Simôn (Lc 6,14)
3. c. Simôn (Lc 6,14)
4. b. Giuđa Ítcariốt (Lc 6,16)
5. d. Cả a, b và c đúng (Lc 6,17)

B. Thánh Simon

1. b. Cana
2. b. Nhiệt thành
3. b. Anh em Máccabê
4. d. Chỉ có a và b đúng.
5. b. Ba Tư

C. Thánh Giuđa Tađêô

1. b. Tađêô
2. b. Giacôbê (Lc 6,16)
3. b. Thư thánh Giuđa
4. c. “Lạy Chúa, sao lại có chuyện Chúa sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không cho thế gian?” (Ga 14,22).
5. b. Ba Tư

III. Ô CHỮ 

1. Batôlômêô
2. Giuđa
3. Giacôbê
4. Giacôbê
5. Phêrô
6. Gioan
7. Philípphê
08. Mátthêu
9. Tôma
10. Anrê
11. Đức Giêsu
12. Giuđa
13. Simôn

Hàng dọc: Mười Hai Tông Đồ

5345