tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Thánh Giacôbê và các Tông đồ

Cuối tháng bảy,
Giáo Hội mừng kính Thánh Giacôbê Tông đồ.
Vui học Thánh Kinh
Xin gởi đến quý anh chị chủ đề
về Thánh Giacôbê và các Tông đồ.

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình ảnh này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.TRẮC NGHIỆM THÁNG 7

THÁNH GIACÔBÊ

1. Cha của thánh Giacôbê, vị tông đồ tử đạo đầu tiên tên là gì?  (Mc 1,16-20)

a. Ông Anphê
b. Ông Giôna
c. Ông Dêbêđê
d. Ông Simon

2. Em của Thánh Giacôbê tên là gì? (Mc 1,16-20)

a. Ông Anrê
b. Ông Si mon
c. Ông Gioan
d. Ông Dacaria

3. Những người đã được chứng kiến cuộc nói chuyện của Đức Giêsu với hai ông Elia và Môsê. (Mt 17,1ss)

a. Ông Giacôbê - Gioan - Phêrô.
b. Ông Phêrô - Anrê - Simon.
c. Ông Phêrô - Giacôbê - Anrê.

4. Ba lần trong sứ vụ, Đức Giêsu đã hạn chế số môn đệ được ở cùng Người cho một sự kiện quan trọng. Khi Người hấp hối trong vườn cây dầu. Đó là những môn đệ nào? (Mt 26,36ss)

a. Ông Phêrô - Giacôbê - Batôlômêô.
b. Ông Giacôbê - Gioan - Phêrô.
c. Ông Anrê - Gioan - Batôlômêô.

5. Các môn đệ có mặt trong khi Chúa Giêsu chữa lành cho con gái ông Giaia là những ai? (Lc 8,40-56)

a. Ông Phêrô - Gioan - Anrê.
b. Ông Phêrô - Giacôbê - Anrê.
c. Ông Gioan - Phêrô - Giacôbê.

6. Hai người con của ông Dêbêđê, được mệnh danh là Bôanêghê, nghĩa là con của sấm sét. Hai người con ấy là gì? (Mc 3,17)

a. Tông đồ Giacôbê và Gioan    
b. Tông đồ Phêrô và Anrê
c. Tông đồ Phaolô và Gioan           
d. Tông đồ Gioan và Philipphê

7. Vua Hêrôdê Ácrippa I cấm đạo gay gắt đã bắt tù các Thánh tông đồ và đã cho trảm quyết một vị tông đồ của Chúa. Vị được phúc tử đạo đầu tiên ấy là tên là gì? (Cv 12,1-2)

a. Tông đồ Giacôbê         
b. Tông đồ Gioan
c. Tông đồ Phêrô             
d. Tông đồ Anrê

8. Một lần, mẹ của hai ông xin cho con mình vị thế danh dự trong vương quốc của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi liệu họ có thể cùng uống chén đắng Ngài sắp phải uống. Chúa Giêsu bảo ngay rằng dù họ có uống chén đó, không phải Ngài định đoạt cho họ danh vị mà là Chúa Cha. Hai vị này là ai? (Mt 20,20-23tt)

a. Tông đồ Giacôbê và Gioan   
b. Tông đồ Simon và Phaolô
c. Tông đồ Anrê và Phêrô          
d. Tông đồ Tôma và Matthêu

9. Một lần Chúa Giêsu trên đường lên Giêrusalem cùng với các tông đồ, họ đi qua một thành xứ Samari, những người Samari từ chối đón tiếp họ. Thấy vậy, hai ông xin Đức Giêsu cho họ khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt thành phố dân Samari như đã thiêu huỷ Xôđôm và Gômôra để trừng phạt. Hai vị này là ai? (Lc 9,51-56)

a. Tông đồ Gioan và Phêrô    
b. Tông đồ Giacôbê và Gioan
c. Tông đồ Anrê và Phêrô         
d. Tông đồ Philipphê và Phêrô

10. Thánh Giacôbê bị giết bằng cách gì? (Cv 12,1-2)

a. Chém đầu
b. Ném đá
c. Bỏ vạc dầu sôi
d. Đóng đinh thập giá

III. Ô CHỮ THÁNG 7

THÁNH GIACÔBÊ


Những gợi ý

1. Tại vườn này Đức Giêsu đã đưa ông Phêrô và hai người con ông Dêbêđê đi theo khi Người cầu nguyện. (Mt 26,36)

2. Em của Thánh Giacôbê tên là gì? (Mc 1,16-20)

3. Bôanêghê nghĩa là con của ai? (Mc 3,17)

4. Ai đã đưa các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan vào vườn Cây Dầu để cầu nguyện? (Mt 26,36)

5. Vua đã ra lệnh giết chết thánh Giacôbê là ai? (Cv 12,1-3)

6. Người đã cùng với ông Giacôbê xin lửa từ trời xuống thiêu huỷ làng Samari khi họ không tiếp đón Đức Giêsu tên là gì? (Lc 9,51-56)

7. Cùng với Thánh Phêrô và Thánh Gioan, Thánh Giacôbê đã chứng kiên việc Đức Giêsu cứu chữa con của ai sống lại? (Lc 5,35-42)

8. Tại biển hồ này Đức Giêsu đã kêu gọi Thánh Giacôbê theo Người. (Mc 1,16-20)

9. Khi đến gặp Đức Giêsu, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đã làm gì và kêu xin Người một điều? (Mt 20,20-23)

10. Vị tông đồ tử đạo đầu tiên tên là gì? (Cv 12,1-3)

11.    Khi Đức Giêsu kêu gọi, hai ông Giacôbê và ông Gioan đang làm gì? (Mt 18-21)

12. Cha của thánh Giacôbê tên là gì? (Mc 1,16-20)

13. Đây là cách thánh Giacôbê bị giết chết? (Cv 12,1-3)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. THỬ TÀI

A. THỬ TÀI NHỚ

1. Tông đồ được chọn làm đầu Nhóm Mười Hai là ai? (Mt 10,1-11)

2. Tông đồ đã đứng dưới chân thập giá tên là gi? (x. Ga 19,25-26)

3. Tông đồ tử đạo đầu tiên tên là gì? (Cv 12,1-2)

4. Tông đồ được chọn thay ông Giuđa tên là gì? (Cv 1,13...)

5. Tông đồ đã phản bội thầy bằng nụ hôn là ai? (Lc 22,47)

6.Tông đồ đã đòi được đưa bàn tay vào cạnh sườn Đức Giêsu tên là gì? (Ga 20,24...)

7. Tông đồ được chọn trên đường đi Đamát là ai? (Cv 9,1-19)

B. ALPHABET

Bạn hãy sắp xếp những tông đồ dưới đây theo trật tự Alphabet.

Phêrô
Anrê
Giacôbê
Gioan
Philipphê
Batôlômêô
Tôma
Matthêu
Giacôbê
Giuđa Tađêô
Simon
Giuđa Ítcariốt
Phaolô
Matthia

V. CÂN NÃO
A. Ô CHỮ TÂN ƯỚC 1

Bạn hãy tìm trong những ô chữ này có bao nhiêu nhân vật và địa danh được nói tới trong Tân Ước,
sao cho chữ này tiếp cận chữ kia, ngang-dọc-xéo-ngược-xuôi, mà không cách quãng.

Ví dụ ô chữ 01: EVA, ÊLIA, SÊM, SẾT…
Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh Lời Chúa cho mọi người 2005
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

(TRONG Ô CHỮ TÂN ƯỚC 1 CÓ ÍT NHẤT 8 TỪ)
 

B. ĐỐ BẠN


Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 4 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.

LUCA có 1 mẫu tự (2Tm 4,11)
EPAPRA có 2 mẫu tự (Cl 1,7}
DENA có 2 mẫu tự (Tt 3,13)
LINO không có mẫu tự nào (2 Tm 4,21) 
Nhân vật trong ô này là ai?

***

THÁNH GIACÔBÊ

Đọc lại ơn gọi của các Thánh Tông đồ, nhân loại không khỏi ngạc nhiên vì tính cách huyền nhiệm và diệu kỳ của Thiên Chúa trên từng con người, trên từng cá nhân. Tin Mừng của Thánh Matthêu viết: “Đang đi dọc theo biển hồ Galilê, Chúa Giêsu thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và ngươi em là ông Gioan, cả hai đang vá lưới” (Mt 4,18.21).
 
ƠN GỌI CỦA THÁNH GIACÔBÊ

Chúa muốn gọi ai là tuỳ ý Chúa, không ai có quyền buộc Chúa phải làm thế này, phải làm thế khác. Ơn gọi là một ân huệ nhưng không của Chúa. Thánh Giacôbê là anh của Thánh Gioan, con của ông Dêbêđê. Thánh nhân là bạn đồng nghiệp với Thánh Phêrô và Thánh Anrê, tất cả đều làm nghề chài lưới và là những tay chài thiện nghệ. Các ngài đã làm nghề cổ truyền này từ đời cha ông và nay  họ vẫn tiếp tục sống bằng nghề đánh cá ở biển hồ Giênêsarét. Thánh Matthêu đã tường thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên như sau: “Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông:” Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người” (Mt 4,18-22). Tin Mừng nói: Chúa gọi và lập tức họ bỏ tất cả mà theo Chúa Giêsu. Đó là một sự lạ lùng vì chỉ một tiếng gọi, các môn đệ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Thánh Giacôbê dù rằng có bị mang tiếng vì bà mẹ của hai người con ông Dêbêđê đã suy nghĩ theo ý trần gian xin cho một ông ngồi bên tả, một ông ngồi bên hữu Chúa trong vương quốc của Ngài, nhưng với sự tác động của Chúa Thánh Thần và với sự thay đổi của ơn Chúa, Thánh Giacôbê và Thánh Gioan đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng để làm chứng cho Chúa.
 
THÁNH GIACÔBÊ TRỞ THÀNH NGƯỜI THÂN THIẾT CỦA CHÚA

Được Chúa yêu thương, cải hoá, biến đổi, Thánh Giacôbê đã trở nên người thân cận của Chúa, cùng với Thánh Phêrô và Thánh Gioan. Thánh nhân đã được chứng kiến con ông Zairô Chúa làm cho sống lại, việc chúa biến hình trên núi Tabôrê, và cơn hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Tất cả những điều đó nói lên con người đặc biệt và vô cùng thân tín của Ngài đối với Chúa Giêsu. Chính vì được yêu mến tin tưởng, Thánh Giacôbê đã được phước trở thành người tử đạo tông đồ đầu tiên đã đổ máu ra để minh chứng cho Chúa Giêsu phục sinh dưới thời vua Hêrôđê Agrippa I năm 43 hoặc 44 trước Lễ Phục Sinh. Chúa đã trao  chén đắng cho ngài và ngài đã chấp nhận uống chén đắng Thầy trao. Chúa đã thưởng công và trao mũ triều thiên cho ngài. Thánh nhân đã được tôn kính đặc biệt trên thế giới từ thế kỷ IX và lòng tôn kính thánh nhân toả lan khắp thế giới.
 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho Thánh Giacôbê vinh dự là tông đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho Tin Mừng. Xin cho Hội Thánh tìm được sức mạnh nhờ gương tử đạo của thánh nhân, và nhờ người cầu thay nguyện giúp, Hội Thánh được luôn nâng đỡ phù trì. (Lời nguyện Nhập lễ, lễ Thánh Giacôbê  Tông đồ)

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi

***

GIẢI ĐÁP

VUI HỌC THÁNH KINH

THÁNH GIACÔBÊ VÀ CÁC TÔNG ĐỒ

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: TỬ ĐẠO

* Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,10: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

II.TRẮC NGHIỆM THÁNG 7
THÁNH GIACÔBÊ

1. Ông Dêbêđê (Mc 1,16-20)
2. Thánh Gioan (Mc 1,16-20)
3. Thánh Phêrô - Giacôbê - Gioan (Mt 17,1ss)
4. Thánh Phêrô - Giacôbê - Gioan (Mt 26,36ss)
5. Thánh Phêrô - Giacôbê - Gioan (Lc 8,40-56)
6. Thánh Giacôbê và Gioan (Mc 3,17)
7. Thánh Giacôbê (Cv 12,1-2)
8. Thánh Giacôbê và Gioan (Mt 20,20-23ss)
9. Thánh Giacôbê và Gioan (Lc 9,51-56)
10. Chém đầu (Cv 12,1-2)

III. Ô CHỮ THÁNG 7
THÁNH GIACÔBÊ 2

1. Ghếtsêmani (Mt 26,36)
2. Thánh Gioan (Mc 1,16-20)
3. Thiên lôi. (Mc 3,17)
4. Đức Giêsu (Mt 26,36)
5. Vua Hêrôđê (Hêrôđê Ácrippa I, 43) (Cv 12,1-3)
6. Ông Gioan (Lc 9,51-56)
7. Ông Giaia (Lc 5,35-42)
8. Galilê (Mc 1,16-20)
9. Bái lạy (Mt 20,20-23)
10. Thánh Giacôbê (Cv 12,1-3)
11.    Vá lưới (Mt 18-21)
12. Ông Dêbêđê (Mc 1,16-20)
13. Chém đầu (Cv 12,1-3)

Hàng dọc: Tông đồ Giacôbê

IV. THỬ TÀI
A. THỬ TÀI NHỚ

1. Tông đồ Phêrô Mt 10.1-11)
2. Tông đồ Gioan (x. Ga 19,25-26)
3. Tông đồ Giacôbê (Cv 12,1-2)
4. Tông đồ Matthia (Cv 1,13...)
5. Tông đồ Giuđa Ítcariốt (lc 22,47)
6. Tông đồ Tôma (Ga 20,24...)
7. Tông đồ Phaolô (Cv 9,1-19)

B. ALPHABET

Anrê
Batôlômêô
Giacôbê con ông Anphê
Giacôbê con ông Dêbêđê
Gioan
Giuđa Ítcariốt
Giuđa Tađêô
Matthêu
Matthia
Phaolô
Phêrô
Philipphê
Simon
Tôma

V. CÂN NÃO
A. Ô CHỮ TÂN ƯỚC 1

Ô CHỮ TÂN ƯỚC 1
(TRONG Ô CHỮ TÂN ƯỚC 1 CÓ ÍT NHẤT 8 TỪ)

E (Lc 3,28 )
ASÊ (Lc 3,36)
ÊLI (Lc 3,23)
EVÀ (2 Cr 11,3)
ÊVÊ (Lc 3,35)
SÊM (Lc 3,36)
SÉT (Rm 9,21)
ÊLIA (Mc 6,15)

B. ĐỐ BẠN

Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có P, U, D và E. Vậy nhân vật cần tìm là: PUDE (2 Tm 4,21).

5068