tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Sứ điệp Mùa Chay 2014 của ĐTC Phanxicô - trắc nghiệm và ô chữ
TRẮC NGHIỆM

1. "Ngài đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giàu có nhờ cái nghèo của Ngài." Câu chủ đề này là của thánh nào?

a. Thánh Giacôbê Tông đồ
b. Thánh Gioan Tông đồ
c. Thánh Phaolô Tông đồ
d. Thánh Phêrô Tông đồ

2. Câu chủ đề này được trích từ thư nào của Thánh Phaolô?

a. Thư Rôma
b. Thư Côrintô
c. Thư Philípphê
d. Thư Êphêxô

3. Trong thư gởi tín hữu thành Côrintô, thánh Phaolô nói ‘Thực vậy, anh chị em biết lòng quảng đại của ai, Chúa chúng ta: Ngài giàu sang, nhưng đã trở nên nghèo vì anh chị em, để anh chị em trở nên giàu sang nhờ cái nghèo của Ngài?’ (2 Cr 8,9).

a. Chúa Thánh Thần
b. Đức Giêsu Kitô
c. Chúa Cha
d. Giáo Hội

4. Lời nhắn nhủ trở nên nghèo khó, sống thanh bần theo tinh thần gì có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta ngày nay?

a. Nghèo khó
b. Giáo Hội
c. Bác ái
d. Tin Mừng

5. Thiên Chúa không tỏ mình bằng những phương thế quyền lực và giàu sang của trần thế, nhưng bằng những phương thế nào?

a. Yếu đuối
b. Nghèo nàn
c. Giàu sang
d. Chỉ có a và b đúng

6. Mầu nhiệm Nhập thể của Thiên Chúa cao cả dường nào! Chính điều gì của Thiên Chúa là nguyên nhân mầu nhiệm ấy?

a. Tình yêu
b. Lòng thương xót
c. Tình Cha
d. Cả a, b và c đúng

7. Lòng bác ái, tình yêu, có nghĩa là chia sẻ trong mọi sự gì của người mình yêu?

a. Số phận
b. Khó khăn
c. Đau khổ
d. Tội lỗi

8. Điều gì làm cho trở nên giống nhau, kiến tạo sự bình đẳng, phá đổ các bức tường và những ngăn cách?

a. Tình yêu 
b. Sự hy sinh
c. Lòng bác ai
d. Sự nâng đỡ

9. Đức Giêsu, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã thực sự trở nên một người trong chúng ta, giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ điều gì?

a. Đau khổ
b. Tội lỗi
c. Tuyệt vọng
d. Lo âu

10. Khi Chúa Giêsu bước xuống sông Giordan và chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả, Ngài không hành động vì thấy cần phải thống hối, hoán cải; Ngài làm như thế để nhập hàng giữa dân chúng là những người đang cần điều gì?

a. Ơn tha thứ
b. Lòng sám hối
c. Sự cảm thông
d. Lòng thương xót

11. Đức Giêsu ở giữa chúng ta là những người tội lỗi, và gánh lấy điều gì của chúng ta?

a. Sự lo âu
b. Tội lỗi
c. Sự tuyệt vọng
d. Sự đau khổ

12. Cái nghèo mà Chúa Giêsu dùng để giải thoát chúng ta và làm cho chúng ta trở nên giàu sang, là gì?

a. Là cách thức Ngài yêu thương chúng ta
b. Là ơn cứu độ của chúng ta
c. Là sự giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi
d. Cả a, b và c đúng

13. Điều mang lại cho chúng ta tự do chân thực, ơn cứu độ thực sự và hạnh phúc đích thực chính là gì?

a. Là tình yêu thương xót của Đức Giêsu 
b. Là sự dịu dàng của Đức Giêsu
c. Là sự chia sẻ của Đức Giêsu
d. Cả a, b và c đúng

14. Cái nghèo của Chúa Kitô làm cho chúng ta được giàu sang chính là sự kiện Ngài làm người, đó là gì?

a. Ngài gánh lấy những yếu đuối của chúng ta
b. Ngài gánh lấy tội lỗi của chúng ta,
c. Ngài thông truyền cho chúng ta lượng từ bi vô biên của Thiên Chúa.
d. Cả a, b và c đúng

15. Khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mang lấy "ách nhẹ nhàng" của Ngài, Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên giàu có bằng "cái nghèo giàu sang" và "sự giàu sang nghèo" của Ngài, chia sẻ với Ngài tinh thần gì, để trở nên con cái trong Con của Ngài, là anh em trong người Anh Trưởng Tử? (x. Rm 8,29).

a. Con thảo
b. Huynh đệ
c. Bác ái
d. Chỉ có a và b đúng

16. Trong mọi thời đại và mọi nơi, Thiên Chúa tiếp tục cứu vớt con người và thế giới nhờ cái nghèo của ai?

a. Thánh Gióp
b. Chúa Kitô
b. Thánh Phanxicô Assisi
c. Giáo Hội

17. Trong mọi thời đại và mọi nơi, Thiên Chúa tiếp tục cứu vớt con người và thế giới nhờ cái nghèo của Chúa Kitô, Đấng trở nên nghèo trong đâu?

a. Trong các Bí tích
b. Trong Lời Chúa
c. Trong Giáo Hội của Ngài
d. Cả a, b và c đúng

18. Noi gương Thầy Chí Thánh, các Kitô hữu chúng ta được kêu gọi hãy nhìn đến tình cảnh gì của anh chị em chúng ta?

a. Đói nghèo
b. Bị bỏ rơi
c. Bị bách hại
d. Lầm than

19. Lầm than (miseria) không đồng nghĩa với nghèo (povertà); lầm than là gi?

a. Là sự nghèo nàn không có lòng tín thác
b. Là không có tình liên đới
c. Là không có hy vọng
d. Cả a, b và c đúng

20. Chúng ta có những loại lầm than nào?

a. Lầm than vật chất
b. Lầm than luân lý
c. Lầm than tinh thần
d. Cả a, b và c đúng 

21. Lầm than vật chất vẫn thường được gọi chung là sự nghèo khổ và đè nặng trên những người sống trong hoàn cảnh không xứng đáng với con người: như thế nào?

a. Những người bị thiếu các quyền cơ bản
b. Những người bị thiếu các nhu yếu phẩm như lương thực, nước, những điều kiện vệ sinh, công ăn việc làm
c. Những người bị thiếu khả năng phát triển và tăng trưởng về văn hoá
d. Cả a, b và c đúng

22. Đứng trước lầm than vật chất này, Giáo Hội làm gì?

a. Cống hiến dịch vụ của mình
b. Đi gặp gỡ những người túng thiếu
c. Chữa lành nhưng vết thương làm xấu xí khuôn mặt của nhân loại
d. Cả a, b và c đúng

23. Nơi những người nghèo và những người rốt cùng, chúng ta nhìn thấy điều gì của Chúa Kitô; khi yêu thương và giúp đỡ những người nghèo, chúng ta yêu mến và phụng sự Chúa Kitô?

a. Tôn nhan của Chúa Kitô
b. Ơn cứu độ của Chúa Giêsu
c. Lòng thương xót của Chúa Giêsu
d. Tình yêu của Chúa Giêsu

24. Lầm than luân lý, nó hệ tại trở nên nô lệ cho những điều gì?

a. Lo âu
b. Tội lỗi
c. Tật xấu
d. Chỉ có b và c đúng

25. Hình thức lầm than luân lý cũng là nguyên nhân làm cho nền kinh tế suy sụp, nó luôn gắn liền với lầm than tinh thần khi chúng ta làm gì?

a. Xa lìa Thiên Chúa
b. Từ khước tình thương của Thiên Chúa
c. Sống ích kỷ
d. Chỉ có a và b đúng

26. Ai là Đấng duy nhất có thể cứu vớt và giải thoát chúng ta thực sự?

a. Ông Môsê
b. Các tông đồ
c. Thiên Chúa
d. Chúa Thánh Thần

27. Điều gì là thuốc giải độc đích thực chống lại lầm than tinh thần?

a. Tin Mừng
b. Sự hiểu biết
c. Khoa học
d. Đức tin

28. Chúa mời gọi chúng ta hãy trở thành những người thế nào?

a. Hân hoan loan báo sứ điệp từ bi và hy vọng này
b. Sống vui mừng giữa mọi người
c. Làm cho mọi người nhận được niềm vui
d. Đồng hành với những người bị bỏ rơi

29. Khi hiệp nhất với Chúa, chúng ta có thể can đảm mở ra những con đường mới để làm gì?

a. Loan báo Tin Mừng
b. Thăng tiến con người
c. An ủi các bệnh nhân
d. Chỉ có a và b đúng

30. Mùa Chay này, Đức Thánh Cha ước thấy được toàn thể Giáo Hội sẵn sàng và mau mắn làm chứng cho những người đang sống trong tình trạng lầm than vật chất, luân lý và tinh thần: làm chứng về sứ điệp Tin Mừng, được tóm tắt trong việc gì?

a. Loan báo tình thương của Chúa Cha từ bi
b. Sẵn sàng ôm lấy mỗi người trong Chúa Kitô
c. Tiếp tục hy sinh, cầu nguyện
d. Chỉ có a và b đúng

Ô CHỮ  


Những gợi ý

1. Khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mang lấy "ách nhẹ nhàng" của Ngài, Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên giàu có bằng "cái nghèo giàu sang" và "sự giàu sang nghèo" của Ngài, chia sẻ với Ngài tinh thần gì, trở nên con cái trong Con của Ngài, là anh em trong người Anh Trưởng Tử? (x. Rm 8,29).

2. Trong mọi thời đại và mọi nơi, Thiên Chúa tiếp tục cứu vớt con người và thế giới nhờ cái nghèo của ai , Đấng trở nên nghèo trong các Bí tích, trong Lời Chúa và trong Giáo Hội của Ngài?

3. Lời nhắn nhủ trở nên nghèo khó, sống thanh bần theo tinh thần gì có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay?

4. Lòng bác ái, tình yêu, có nghĩa là chia sẻ trong mọi sự gì của người mình yêu?

5. Mầu nhiệm Nhập thể của Thiên Chúa cao cả dường nào! Chính điều gì của Thiên Chúa là nguyên nhân mầu nhiệm ấy?

6. Trong thư gởi tín hữu thành Côrintô, thánh Phaolô nói: ‘Thực vậy, anh chị em biết lòng quảng đại của ai, Chúa chúng ta: Ngài giàu sang, nhưng đã trở nên nghèo vì anh chị em, để anh chị em trở nên giàu sang nhờ cái nghèo của Ngài?’ (2 Cr 8,9).

7. Ai là Đấng duy nhất có thể cứu vớt và giải thoát chúng ta thực sự?

8. Khi Chúa Giêsu bước xuống sông Giordan và chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả, Ngài không hành động vì thấy cần phải thống hối, hoán cái; Ngài làm như thế để nhập hàng giữa dân chúng là những người đang cần điều gì?

9. Điều gì là thuốc giải độc đích thực chống lại lầm than tinh thần?

10. Nơi những người nghèo và những người rốt cùng, chúng ta nhìn thấy điều gì  của Chúa Kitô; khi yêu thương và giúp đỡ những người nghèo, chúng ta yêu mến và phụng sự Chúa Kitô?

11. Chúa mời gọi chúng ta hãy trở thành những người hân hoan loan báo điều gì?

12. Điều gì làm cho trở nên giống nhau, kiến tạo sự bình đẳng, phá đổ các bức tường và những ngăn cách?

13. Khi hiệp nhất với Chúa, chúng ta có thể can đảm mở ra những con đường mới để loan báo Tin Mừng và thăng tiến sự gì?

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

***

Giải đáp

TRẮC NGHIỆM VÀ Ô CHỮ

Sứ điệp Mùa Chay 2014

TRẮC NGHIỆM

1. c. Thánh Phaolô tông đồ
2. b. Thư Côrintô
3. b. Đức Giêsu Kitô
4. d. Tin Mừng
5. d. Chỉ có a và b đúng
6. a. Tình yêu
7. a. Số phận
8. a. Tình yêu 
9. b. Tội lỗi
10. a. Ơn tha thứ
11. b. Tội lỗi
12. a. Là cách thức Ngài yêu thương chúng ta
13. d. Cả a, b và c đúng
14. d. Cả a, b và c đúng
15. d. Chỉ có a và b đúng
16. b. Chúa Kitô
17. d. Cả a, b và c đúng
18. d. Lầm than
19. d. Cả a, b và c đúng
20. d. Cả a, b và c đúng 
21. d. Cả a, b và c đúng
22. d. Cả a, b và c đúng
23. a. Tôn nhan của Chúa Kitô
24. d. Chỉ có b và c đúng
25. d. Chỉ có a và b đúng
26. c. Thiên Chúa
27. a. Tin Mừng
28. a. Hân hoan loan báo sứ điệp từ bi và hy vọng này
29. d. Chỉ có a và b đúng
30. d. Chỉ có a và b đúng

Ô CHỮ

1. Con thảo
2. Chúa Kitô
3. Tin Mừng
4. Số phận
5. Tình yêu
6. Đức Giêsu Kitô
7. Thiên Chúa
8. Ơn tha thứ
9. Tin Mừng
10. Tôn nhan
11. Sứ điệp từ bi
12. Tình yêu 
13. Con người

Hàng dọc: TÌNH YÊU TỰ  HIẾN

>> Sứ điệp Mùa Chay đầu tiên của ĐTC Phanxicô

2022