tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm A

CN 24 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 18,21-35
Lễ Suy Tôn Thánh Giá
CN 28 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 22,1-14
CN 29 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 22,15-21
CN 31 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 23,1-12
CN 32 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 25,1-13
CN 33 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 25,14-30
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
Vui học Thánh Kinh tháng 12
Ngày Gia đình
Tháng 5
Tháng Thánh Tâm Chúa
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
Tháng Mân Côi
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
CN I MV A - Tin Mừng thánh Mátthêu 24,37-44
CN II MV A - Tin Mừng thánh Mátthêu 3,1-12
CN III MV A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,2-11
CN IV MV A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 1,18-24
Lễ Thánh Gia Thất - Tin Mừng Thánh Mátthêu 2,13-15.19-23
Lễ Hiển Linh - Tin Mừng Thánh Mátthêu 2,1-12
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Mátthêu 3,13-17
CN 2 TN A - Tin Mừng Thánh Gioan 1,29-34
CN 3 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,12-23
CN 4 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,1-12a
CN 5 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,13-16
CN 6 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,17-37
CN 7 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,38-48
CN 8 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,38-48
Sứ điệp Mùa Chay 2014 của ĐTC Phanxicô - trắc nghiệm và ô chữ
CN I MC A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,1-11
CN II MC A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 17,1-9
CN III MC A - Tin Mừng Thánh Gioan 4,5-42
CN IV MC A - Tin Mừng Thánh Gioan 9,1-41
CN V MC A - Tin Mừng Thánh Gioan 11,1-45
Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 26,14–27,66
CN II PS A - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III PS A - Tin Mừng Thánh Luca 24,13-35
CN IV PS A - Tin Mừng Thánh Gioan 10,1-10
CN V PS A - Tin Mừng Thánh Gioan 14,1-12
CN VI PS A - Tin Mừng Thánh Gioan 14,15-21
Lễ Chúa Thăng Thiên A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 28,18-20
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-23
Lễ Chúa Ba Ngôi A - Tin Mừng Thánh Gioan 3,16-18
Lễ Chúa Ba Ngôi A - Tin Mừng Thánh Gioan 3,16-18
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - A - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 13 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,37-42
CN 14 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30
CN 15 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,1-23
CN 16 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,24-43
CN 17 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,44-52
CN 17 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,44-52
CN 18 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 14,13-21
CN 19 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 14,13-21
CN 19 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 14,13-21
CN 20 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 15,21-28
CN 21 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20
CN 22 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,21-27
CN 23 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 18,15-20
CN 25 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 20,1-16a
CN 26 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 21,28-32
CN 27 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 21,33-43
CN 30 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 22,34-40
Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Mátthêu 25,31-46
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
CN V MC A - Tin Mừng Thánh Gioan 11,1-45
TIN MỪNG

1 Có một người bị đau nặng, tên là Ladarô, quê ở Bêtania, làng của hai chị em cô Mácta và Maria. 2 Cô Maria là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh Ladarô, người bị đau nặng, là em của cô. 3 Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng." 4 Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh."

5 Đức Giêsu quý mến cô Mácta, cùng hai người em là cô Maria và anh Ladarô.

6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh Ladarô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. 7 Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giuđê!" 8 Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?" 9 Đức Giêsu trả lời: "Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. 10 Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình!"

11 Nói những lời này xong, Người bảo họ: "Ladarô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây." 12 Các môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại." 13 Đức Giêsu nói về cái chết của anh Ladarô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. 14 Bấy giờ Người mới nói rõ: "Ladarô đã chết. 15 Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy." 16 Ông Tôma, gọi là Điđymô, nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy! "

17 Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Ladarô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. 18 Bêtania cách Giêrusalem không đầy ba cây số. 19 Nhiều người Dothái đến chia buồn với hai cô Mácta và Maria, vì em các cô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Mácta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mácta nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." 23 Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại!" 24 Cô Mác-ta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." 25 Đức Giê-su liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" 27 Cô Mácta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."

28 Nói xong, cô đi gọi em là Ma-ri-a, và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!" 29 Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. 30 Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mácta đã ra đón Người. 31 Những người Do-thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em.

32 Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết." 33 Thấy cô khóc, và những người Dothái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. 34 Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem." 35 Đức Giêsu liền khóc. 36 Người Dothái mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy!" 37 Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?" 38 Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. 39 Đức Giêsu nói: "Đem phiến đá này đi." Cô Mácta là chị người chết liền nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày." 40 Đức Giêsu bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" 41 Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. 42 Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con." 43 Nói xong, Người kêu lớn tiếng: "Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!" 44 Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi."

45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.

1  Now a man was ill, Lazarus from Bethany, the village of Mary and her sister Martha.

2 Mary was the one who had anointed the Lord with perfumed oil and dried his feet with her hair; it was her brother Lazarus who was ill.

3 So the sisters sent word to him, saying, "Master, the one you love is ill."

4 When Jesus heard this he said, "This illness is not to end in death, but is for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it."

5 Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus.

6 So when he heard that he was ill, he remained for two days in the place where he was.

7 Then after this he said to his disciples, "Let us go back to Judea."

8 The disciples said to him, "Rabbi, the Jews were just trying to stone you, and you want to go back there?"

9 Jesus answered, "Are there not twelve hours in a day? If one walks during the day, he does not stumble, because he sees the light of this world.

10 But if one walks at night, he stumbles, because the light is not in him." 11 He said this, and then told them, "Our friend Lazarus is asleep, but I am going to awaken him."

12 So the disciples said to him, "Master, if he is asleep, he will be saved."

13 But Jesus was talking about his death, while they thought that he meant ordinary sleep.

14 So then Jesus said to them clearly, "Lazarus has died.

15 And I am glad for you that I was not there, that you may believe. Let us go to him."

16 So Thomas, called Didymus,  said to his fellow disciples, "Let us also go to die with him."

17 When Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in the tomb for four days.

18 Now Bethany was near Jerusalem, only about two miles away.

19 And many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them about their brother.

20 When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him; but Mary sat at home.

21 Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died.

22 (But) even now I know that whatever you ask of God, God will give you."

23 Jesus said to her, "Your brother will rise."

24 Martha said to him, "I know he will rise, in the resurrection on the last day."

25 Jesus told her, "I am the resurrection and the life; whoever believes in me, even if he dies, will live,26 and everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?"

27 She said to him, "Yes, Lord. I have come to believe that you are the Messiah, the Son of God, the one who is coming into the world."

28 When she had said this, she went and called her sister Mary secretly, saying, "The teacher is here and is asking for you."

29 As soon as she heard this, she rose quickly and went to him.

30 For Jesus had not yet come into the village, but was still where Martha had met him.

31 So when the Jews who were with her in the house comforting her saw Mary get up quickly and go out, they followed her, presuming that she was going to the tomb to weep there.

32 When Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said to him, "Lord, if you had been here, my brother would not have died."

33 When Jesus saw her weeping and the Jews who had come with her weeping, he became perturbed and deeply troubled,34 and said, "Where have you laid him?" They said to him, "Sir, come and see."

35 And Jesus wept.

36 So the Jews said, "See how he loved him."

37 But some of them said, "Could not the one who opened the eyes of the blind man have done something so that this man would not have died?"

38 So Jesus, perturbed again, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay across it.

39 Jesus said, "Take away the stone." Martha, the dead man's sister, said to him, "Lord, by now there will be a stench; he has been dead for four days."

40 Jesus said to her, "Did I not tell you that if you believe you will see the glory of God?"

41 So they took away the stone. And Jesus raised his eyes and said, "Father, I thank you for hearing me.

42 I know that you always hear me; but because of the crowd here I have said this, that they may believe that you sent me."

43 And when he had said this, he cried out in a loud voice,  "Lazarus, come out!"

44 The dead man came out, tied hand and foot with burial bands, and his face was wrapped in a cloth. So Jesus said to them, "Untie him and let him go."

45 Now many of the Jews who had come to Mary and seen what he had done began to believe in him.


I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề của hình này là gì ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 11, 43b-44

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1.  Đây là 2 chị em của ông Ladarô? (Ga 11,1)

a. Mácta và Maria
b. Maria và Eva
c. Mácta và Gioanna
d. Maria và Êlisabét

2. Khi Đức Giêsu đến với gia đình bà Mácta, ông Ladarô được chôn bao nhiêu ngày rồi? (Ga 11,17)
a. 3 ngày
b. 4 ngày
c. 6 ngày
d. 7 ngày

3. “Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”. Đây là lời của ai? (Ga 11,27)

a. Bà Mácta
b. Bà Maria
c. Ông Ladarô
d. Các môn đệ

4. Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, … …” .(Ga 11,25)

a. Sẽ được sống muôn đời
b. Sẽ được hưởng phúc Nước Trời
c. Sẽ được sống lại với Thầy
d. Sẽ không bao giờ phải chết

5. Trước ngôi mộ của Ladarô, Đức Giêsu có hành động gì? (Ga 11,35)

a. Khóc
b. Sợ hãi
c. Hân hoan vì được Chúa Cha nhận lời
d. Vui mừng vì nhiều người tin Chúa

III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

1. Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là sự … … …  và là sự sống”. (Ga 11,7)

2. Cô Mácta tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 11,21)

3. Theo Đức Giêsu, ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có gì nơi mình? (Ga 11,10)

4. Ông Ladarô được chôn trong mồ bao nhiêu ngày? (Ga 11,39)

5. Qua cơn bệnh của ông Ladarô, đây là dịp để bày tỏ vinh quang của ai? (Ga 11,4)

6. Gia đình của ông Ladarô thuộc miền đất này. (Ga 11,7)

7. Người đã chết 4 ngày, được Đức Giêsu làm cho sống lại ? (Ga 11,7)

8. Chị của ông Ladarô. (Ga 11,1)

9. Tên làng quê, nơi ông Ladarô ở. (Ga 11,1)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì ?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Chính thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,26)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Trước mộ của Ladarô

* Tin mừng thánh Gioan 11,43b-44: "Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!" Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn.

II. TRẮC NGHIỆM

1.  a. Mácta và Maria (Ga 11,1)
2. b. 4 ngày (Ga 11,17)
3. a. Bà Mácta (Ga 11,27)
4. d. Sẽ không bao giờ phải chết (Ga 11,25)
5. a. Khóc (Ga 11,35)

III. Ô CHỮ

1. Sự sống lại (Ga 11,7)
2. Đức Kitô (Ga 11,21)
3. Ánh sáng (Ga 11,10)
4. Bốn ngày (Ga 11,39)
5. Thiên Chúa (Ga 11,4)
6. Giuđê (Ga 11,7)
7. Ladarô (Ga 11,1)
8. Mácta (Ga 11,1)
9. Bêtani a(Ga 11,1)

Hàng dọc: Sự Sống Lại


3080