tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
CN 18 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 14,13-21
TIN MỪNG

13 Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." 16 Đức Giêsu bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." 17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!" 18 Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy!" 19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

13  When Jesus heard of it, he withdrew in a boat to a deserted place by himself. The crowds heard of this and followed him on foot from their towns.

14 When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, and he cured their sick.

15 When it was evening, the disciples approached him and said, "This is a deserted place and it is already late; dismiss the crowds so that they can go to the villages and buy food for themselves."

16 (Jesus) said to them, "There is no need for them to go away; give them some food yourselves."

17 But they said to him, "Five loaves and two fish are all we have here."

18 Then he said, "Bring them here to me,"

19 and he ordered the crowds to sit down on the grass. Taking  the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said the blessing, broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds.

20 They all ate and were satisfied, and they picked up the fragments left over--twelve wicker baskets full.

21 Those who ate were about five thousand men, not counting women and children.


I. HÌNH TÔ MÀU  

 
* Chủ đề của hình ảnh này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Mátthêu 14,20-21a:

… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

1. Khi trông thấy đoàn người đông đảo, Đức Giêsu đã có thái độ nào? (Mt 14,14)

a. Bối rối.
b. Chạnh lòng thương.
c. Mừng rỡ.
d. Buồn rầu.

2. Với các bệnh nhân, Đức Giêsu đã làm gì cho họ? (Mt 14,14)

a. An ủi.
b. Chữa lành.
c. Thương xót.
d. Bênh vực.

3. Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ 1, có bao nhiêu cái bánh và cá được Đức Giêsu làm cho hơn 5000 người đàn ông ăn no? (Mt 14,17)

a. 5 cái bánh và 2 con cá.
b. 5 cái bánh và 5 con cá.
c. 2 cái bánh và 5 con cá.
d. 2 cái bánh và 2 con cá.

4. Đức Giêsu cầm lấy bánh và cá, ngước mắt lên trời để làm gì? (Mt 14,19)

a. Cầu nguyện cùng Thiên Chúa.
b. Dâng lời chúc tụng.
c. Xin ơn tha thứ cho con người tội lỗi.
d. Xin Chúa thương ban của ăn dư đầy.

5. Sau khi đám đông được ăn no nê, những mẩu bánh thừa thu lại được bao nhiêu giỏ đầy? (Mt 14,20)

a. 7
b. 9
c. 10
d. 12

III.  Ô CHỮ 
 


Những gợi ý:

1. Đức Giêsu dùng cái gì để làm phép lạ bánh hoá ra nhiều?

2. Số bánh Đức Giêsu đã sử dụng trong phép lạ bánh hoá ra nhiều là bao nhiêu cái? (Mt 14,17)  

3. Bao nhiêu người được ăn no nê? (Mt 14,21)

4. Tại nơi hoang vắng, Đức Giêsu đã chữa lành cho những ai? (Mt 14,14)

5. Sau khi đám đông được ăn no nê, những mẩu bánh thừa thu lại được bao nhiêu giỏ đầy? (Mt 14,20)

6. Ai đã trao cho dân chúng bánh và cá? (Mt 14,19)

7. Tại nơi này, Đức Giêsu đã làm phép lạ bánh hoá ra nhiều (Mt 14,13).

8. Dân chúng đều ăn và được thế nào? (Mt 14,20)

9. Số cá trong phép lạ bánh hóa ra nhiều là bao nhiêu? (Mt 14,17)  

10. Đức Giêsu cầm lấy bánh và cá, ngước mắt lên đâu, dâng lời chúc tụng? (Mt 14,19)

11. Ai đã làm phép lạ bánh hóa ra nhiều (Mt 14,13-21).

12. Các môn đệ xin Đức Giêsu cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mà mua lấy điều gì? (Mt 14,15)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." (Mt 14,16)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 18 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Phép Nhân Tình Yêu

* Tin Mừng Thánh Mátthêu 14,20-21a:  Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông.

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. b. Chạnh lòng thương (Mt 14,14)
2. b. Chữa lành (Mt 14,14)
3. a. 5 cái bánh và 2 con cá (Mt 14,17)
4. b. Dâng lời chúc tụng (Mt 14,19)
5. d. 12 (Mt 14,20)

III. Giải đáp Ô CHỮ

Những gợi ý:


1. Bánh (Mt 14,19)
2. Năm (Mt 14,17)
3. Năm ngàn (Mt 14,21)
4. Bệnh nhân (Mt 14,14)
5. Mười hai (Mt 14,20)
6. Môn đệ (Mt 14,19)
7. Hoang vắng (Mt 14,13)
8. No nê (Mt 14,20)
9. 09. Hai ( Mt 14,17)
10. Trời (Mt 14,19)
11. Đức Giêsu (Mt 14,13-21)
12. Thức ăn (Mt 14,15)

Hàng dọc: Bánh Hoá Nhiều


2686